Dobrodošli!

Dobrodošli!

ITR - Inštitut za trajnostni razvoj
Pregledujete: ITR izhodišče
 
 

Stališče EU mreže za ekološko

kmetijstvo o predlogu uredbe

 

Več si preberite tukaj 

 

 

Ekokmetijstvo in ekoživila v Evropi  

Več si preberite tukaj
 
 

Skupni urbani

biodiverzitetni vrtiček

v Ljubljani

je zasajen!

 

Zgodilo se je v

četrtek, 22. maja 2014

pred Dijaškim domom Tabor

Več TUKAJ.

 

 

 

 

E-publikacija:

Zbornik seminarja

Mreže Šolskih ekovrtov

in projekta "Mind the CAP".

 

 

 

 

 

ITR in program ŠOLSKI EKOVRTOVI

je sodeloval v Štafeti semen

na sejmu Altermed v Celju.

 

V petek, 14. marca 2014, ob 13.h

 

smo bili na okrogli mizi

v Modri dvorani.

 

Več tukaj.

 

 

 

ITR na sejmu BIOFACH 2014

 

bannerSejma
 

Največji mednarodni sejem ekoloških proizvodov, ki praznuje že 25 let

je letos potekal med 12. in 15. 2.

v Nurnbergu v Nemčiji.

 

 ITR je aktivno sodeloval

na treh dogodkih.

Kje? Tukaj.

 

Več o sejmu Biofach 2014.

 

 

 

Naše aktivnosti lahko spremljate tudi

na spletnem družbenem omrežju

Facebook.

Inštitut za trajnostni razvoj

in

Inštitut za trajnostni razvoj - ITR.

 

 

 

  Program »Šolski ekovrtovi«

tudi na Facebooku

 

Pa smo ga dočakali

– naš program na Facebooku!

 

Po treh letih uspešnega delovanja imamo namreč marsikaj pokazati in deliti! Veselimo se navezovanja stikov s starimi in novimi člani Mreže Šolski ekovrtovi ter objav naših in vaših (vrtci, šole, srednje šole…) vrtnarskih dejavnosti, ki nas vedno navdajo z optimizmom in voljo do nadaljnjega dela.

Vabljeni v našo družbo – v programu in na Facebooku! 
 
 

Program "Šolski ekovrtovi"

 

 

 

Namen programa je spodbuditi ter nuditi strokovno podporo pri oblikovanju in delovanju šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in pri njihovem vključevanju v izobraževanje in vzgojo otrok.

Obiščite spletni portal "Šolski ekovrt".

 

 

NOVICE ITR

 

2013

 

Spoštovani obiskovalci sobotne EKOTRŽNICE v Ljubljani!

V času novoletnega sejma se EKOTRŽNICA od te sobote 23.11.2013 pa do 31.12.2013 v Ljubljani prestavi z redne lokacije (Pogačarjev trg) na Vodnikov trg ob spomeniku!

 

Vabljeni torej na obisk na Vodnikov trg! Se vidimo!:)

 

 

Trubarjeva zelena tržnica 2013

 

Trubarjeva zelena tržnica v Ljubljani tudi v letu 2013 ob sredah vabi na stojnice z ekoživili. Ponuja možnost nakupa pridelkov slovenskih ekoloških kmetij tudi sredi tedna. Po poletnem premoru se spet začne 4. septemba 2013.

 

Več o Trubarjevi zeleni tržnici in njenem nastanku

 

Letak 2013

  

Raziskovalni projekt Ekonomika ekoloških kmetij


Ciljni raziskovalni projekt Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji se počasi bliža koncu. Oblikujemo končne rezultate in izsledke lanskoletnega obširnega anketiranja 136 ekoloških kmetij po vsej Sloveniji. Projekt obravnava problematiko ekonomike ekološkega kmetijstva na celovit in interdisciplinaren način. Partnerji: Odd. za geografijo FF Univerze v Ljubljani, univerza v Mb (FKBV). Trajanje projekta: 2011-2013.Semenarska uredba –

sporočilo za javnost

 

Evropska komisija je 9.5. 2013 objavila predlog uredbe semenarske uredbe o rastlinskem razmnoževalnem materialu. Svoje komentarje je oddal tudi Inštitut za trajnostni razvoj. Glavne predloge si lahko pogledate v pripravljenem sporočilu za javnost tukaj.


  

2012

 

 

Trubarjeva zelena tržnica 2012

 

Trubarjevo cesto je oživila nova oprema in EKOLOŠKA tržnica!

 

V sodelovanju z društvom ProstoRož, Zvezo Biodar, ter lokalnimi prodajalnami ekoloških živil smo pripravili Trubarjevo zeleno tržnico, ki bo v l. 2012 potekala v oktobru in novembru ob sredah, 24.10., 7.11. in 14.11., ter v torek, 30.10., med 12. in 19. uro.

Vabljeni!  

Več o nastajanju in namenu tržnice.

LETAK (VABILO)

 

 

 

Predstavljamo vam pblikacijo "Varstvo podnebja na ekoloških kmetijah", ki informira o povezavi med podnebnimi spremembami in kmetijstvom ter prikazuje, kateri so nadaljnji ukrepi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na ekoloških kmetijah.

 

 

Manj hrane v koš med prazniki.

Preprosti napotki za vsakogar, da bodo letošnji prazniki manj potratni 

 

 

Oglejte si dobre prakse Slovenija znižuje CO2:

http://www.slovenija-co2.si/

 

Tudi projekt "Šolski ekovrt" se je uvrstil med izbrane dobre prakse v okviru projekta Slovenija znižuje CO2!

http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/ekoloko-kmetovanje/olski-ekovrtovi

 

 

Arhiv novic 

 


Nova uredba o urejanju gojenja GS rastlin v EU ne bo zavarovala ekološkega kmetijstva

 

Sporočilo za javnost, Inštitut za trajnostni razvoj in Plan B za Slovenijo

Ljubljana, 14. januar 2015. Evropski parlament je včeraj z jasno večino glasoval v podporo uredbi, ki bo državam članicam zagotovila nove mehanizme za prepoved gojenja GS rastlin na svojem ozemlju. Besedilo direktive je rezultat dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom EU, ki je bil sklenjen 4. decembra. Potrjeni predlog vsebuje nekatere izboljšave prvotnega besedila, ki smo ga tudi slovenske okoljske nevladne organizacije ocenile za nesprejemljivega v več točkah.

Sektor ekološkega kmetijstva, ki ga predstavlja IFOAM EU, čigar slovenski član je Inštitut za trajnostni razvoj, je pozdravil pravico držav članic do prepovedi gojenja GS rastlin. Obenem obžalujemo dejstvo, da vlade, ki ne bodo želele prepovedati gensko spremenjenih kultur, ne bodo obvezane zagotoviti varovanja pred onesnaženjem z GSO v kmetijstvu...

... več v pripetem sporočilu!


 

 

Stališče EU mreže za ekološko kmetijstvo o predlogu uredbe

 

Bruselj/Ljubljana, 11.11.2014

 

Inštitut za trajnostni razvoj predstavlja stališča o predlogu Evropske komisije za novo uredbo o ekološkem kmetijstvu in živilih, ki jih je pripravil IFOAM EU.

 

S tem dokumentom IFOAM EU opredeljuje načrt za trajnostno rast ekoloških živil in kmetijstva v Evropi in konkretno predlaga, kako doseči cilje in odpraviti ovire, zagotoviti pravično konkurenco in ohranjati zaupanje potrošnikov.

 

Ekološka živila in ekološko kmetijstvo so najbolj trajnosten način kmetovanja in pridelave hrane, ki raste iz leta v leto. S povpraševanjem po ekoloških živilih se državljani zavestno vedno bolj odločajo za izbiro ekološke hrane zaradi njenih okoljskih koristi in visoke kakovosti. Obenem pa ekološki kmetje in proizvajalci močno sodelujejo pri razvoju in uresničevanju rešitev, ki koristijo ljudem in planetu, na primer s predlogi kmetijskih praks, ki omilijo podnebne spremembe in učinkovito rešujejo težave s škodljivci, kjer jih konvencionalne prakse ne morejo.

 

Načela ekološkega kmetijstva so usmerjala naše delo od samega začetka; nenehen razvoj je bil vedno del pristopa, ki ga uporabljamo v ekološkem kmetijstvu. V današnjih razmerah je jasno, da moramo nadaljevati pot v smeri še bolj trajnostnega prehranskega sistema v Evropi, tako v ekološkem kmetijstvu kot v kmetijstvu nasploh. To je razlog, zakaj mora zakonodaja EU podpirati razvoja sektorja ekološkega kmetijstva in hrane na način, ki temelji na postopnem procesu z jasno vizijo, ki bo upošteval raznolikost držav članic, regij in ekoloških pridelovalcev.

 

Zadeva: Stališče glede predloga Evropske komisije za novo uredbo o ekološkem kmetijstvu

 

 

 

Ljubljana, 13.10.2014

 

Deležniki ekokmetijskega sektorja, kamor se uvršča tudi Inštitut za trajnostni razvoj, si prizadevamo za trajnostno rast ekoloških živil in kmetijstva po vsej Evropi. Takšen naj bi bil tudi namen predloga Komisije za izboljšano ekokmetijsko uredbo. Vendar menimo, da predlog v sedanji obliki nikakor ni ustrezen, saj ni v skladu s temi prizadevanji.

Predlagana uredba temelji na nepopolni oceni učinka in upošteva le malo priporočil, ki smo jih v ekokmetijskem sektorju v okviru IFOAM EU oblikovali v procesu priprave predloga ter jih posredovali Komisiji. Sedanji predlog bi zelo verjetno privedel do množičnega zmanjšanja ekološke pridelave v Evropi in v Sloveniji, še posebej na račun malih ekoloških kmetij in podjetij ter v manj razvitih regijah. Predlog nove uredbe ogroža sektor, ki trenutno predstavlja enega izmed redkih pozitivnih in rastočih trgov s hrano v Evropi in v Sloveniji, ter ki izpolnjuje pričakovanja potrošnikov in družbe nasploh glede varovanja in izboljšanja okolja. Glavna napaka predloga je, da ne upošteva raznolikosti razmer v vseh državah EU.

Predlog sicer vsebuje nekaj zelo dobrih elementov, vendar pa kot celota postavlja nove ovire in deležnikom ekokmetijskega sektorja nalaga še večje obremenitve, ne da bi zagotovil prave koristi. Zato predlog v sedanji obliki zavračamo, razen če ne bo doživel bistvenih sprememb.

 

Več v sporočilu za javnost TUKAJ

GSO: poletne zgode in nezgode

 

 

 

Ljubljana, 26.8.2014.

 

Problematika GSO je postala skoraj simbol za vse, kar je narobe z interesi multinacionalnih podjetij, pa tudi vlad in politikov, na katere skušajo bolj ali manj uspešno vplivati. Na ITR skušamo spremljati dogajanje in opozarjati na vse, kar gre (lahko) narobe. To poletje se (žal) ne moremo pritoževati nad pomanjkanjem dela...

 

4. junija letos smo na MKO (pristojnemu uradniku in v vednost ministru) poslali vprašanje o stališču Slovenije glede predloga zakonodaje o pristojnosti držav članic pri odločanju o gojenju GSO na nacionalni ravni. Povprašali smo tudi, ali ima morda Slovenija kaka posebna stališča, da bi lahko tudi mi prek mrež evropskih okoljskih NVO nanja opozorili grško predsedstvo EU. Po več dneh še ni bilo nobenega odgovora, medtem pa so po e-listah začela krožiti sporočila o tem, da je »EU dovolila GS koruzo Monsanto« in da so krivi tudi slovenski politiki. Zato smo MKO ponovno pozvali, da odgovorijo, s pripombo, da bi od njih pričakovali boljšo komunikacijo, saj je iz alarmantnih e-sporočil zelo jasno, da so jasni odgovori države glede GSO še kako pomembni. Potem smo odgovor le prejeli, a za našo akcijo (ne glede na to, ali bi imela kaj uspeha ali ne), je bilo že prepozno, saj je Svet tačas že glasoval. Na rezultate glasovanja smo se odzvali s sporočilom za javnost, ki so ga mediji seveda opazili in komentirali, čemur je sledil še drugi odgovor MKO. V njem so poudarili, da se uradno stališče Slovenije glede GSO ni spremenilo.

 

Enak vzorec komunikacije se je ponovil le par tednov kasneje. Sredi junija je namreč dr. Martina Bavec opazila, da je iz osnutka Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki ga je Vlada RS obravnavala 13. junija letos, izginilo besedilo v zvezi z neuporabo GSO na kmetijah, ki se vključujejo v določene kmetijsko-okoljske ukrepe. Zato je na predsednico vlade Bratuškovo naslovila pismo z zahtevo po pojasnilu, kdo in zakaj je zahteval umik tega besedila. Po mesecu dni še vedno ni dobila odgovora, pismo pa se je pojavilo v spletnih medijih, a zdaj že z »alarmantnimi« komentarji, vprašanja pa so začela deževati tudi na ITR. Odzvali smo se s sporočilom za javnost, v katerem smo pojasnili, kaj zadeva v resnici pomeni, in tudi sami pozvali Vlado RS, da na pismo M. Bavec odgovori. Odgovor MKO pojasnjuje, da se je zgodila napaka in da namerava zahtevo o neuporabi GSO (v zgornji povezavi s PRP) vključiti v nadaljnja pogajanja z Evropsko komisijo.

 

 

EKOTEDEN IN 13. EKOPRAZNIK v Ljubljani

8. - 13. september 2014

www.itr.si/ekopraznik-2014

 

Spoznavajte novosti na področju okoljsko osveščenega in zdravega življenja!

 

 

 

 

Kompromisni predlog o gojenju GS rastlin v EU ni zadosten


Ljubljana, 13. junij 2014

 

Okoljski ministri EU so včeraj v Bruslju potrdili predlog novega zakona, ki naj bi posameznim državam omogočal prepoved gensko spremenjenih (GS) rastlin. Predlog  je bil sprejet  po več letih vroče razprave o gojenju GS rastlin in suverenosti držav EU glede tega. Vendar pa kompromis tega vprašanja ne rešuje dovolj dobro, temveč odpira nova zaskrbljujoča vprašanja.

 

Predlog zakona sicer državam članicam omogoča določene pravne podlage za to, da bi na svojem ozemlju lahko prepovedale gojenje tistih GS rastlin, ki bi bile odobrene za gojenje s strani EU. Vendar pa obenem daje nesorazmerno moč proizvajalcem GS semen (Monsanto, Syngenta idr.), saj bi lahko odločali o tem, ali je zahteva države članice ustrezna ali ne. Če bi proizvajalec nasprotoval prepovedi, bi jo države uveljavile pod grožnjo sodnega spora, če bi se multinacionalka zanj odločila.

 

Na Inštitutu za trajnostni razvoj menimo, da je to popolnoma nesprejemljivo, tako vsebinsko kot načelno.

 

Več v sporočilu za javnost TUKAJ.

 

PETICIJA: Komisar Borg razmišlja o odobritvi nove GS koruze - se ne strinjate s tem? Podpišite peticijo!

 


 

Sredina ekološka tržnica je odprta!

 

 Od danes dalje VSAKO SREDO na POGAČARJEVEM TRGU v Ljubljani.

 

Več o današnji otvoritvi v sporočilu za javnost.

 

Fotografski utrinki današnjega dogajanja:

 

 stojnice

 

 

kmetija rzen in černelič

 

 

zelenjava kmetija Rzen

 

 

 

 

 

Ljubljanska ekotržnica odslej tudi ob sredah


Od 14. maja dalje: sredina ekotržnica na Pogačarjevem trgu v Ljubljani

 

Ekološka tržnica v Ljubljani letos praznuje 15-letnico delovanja. Letos poleg sobote uvajmo dodaten tržni dan: vsako sredo od 8. do 16. ure dalje, 10 - 15 stojnic.


Od sedaj naprej bodo ekološka živila s slovenskih kmetij dostopna tudi med tednom,

zato to in vsako naslednjo sredo dobrodošli na Pogačarjevem trgu!

 

 

 

Več v sporočilu za javnost

 

Priložnosti za inovacije

v ekološkem kmetijstvu

 

Spoznajte priložnosti za inovacije v ekološkem kmetijstvu,

ki jih ponuja Evropsko partnerstvo za inovacije

na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP AGRI).

Tukaj.

 

Evropska pravila za ekološko pridelavo vin

 

Več o novih predpisih s področja ekološke pridelave vin, kako jih razlagati, o trenutnem trgu in prihodnjih možnostih v dokumentu EU rules for organic wine production.


 

 Spletna igra »Moj ekovrt«

 

Z veseljem naznanjamo,


da je prišla pomlad in z njo naša spletna igra »Moj ekovrt«!

 

zelenjava_na_vrtu

 

Namenjena je vsem mladim in starejšim za zabavno izobraževanje s področja ekološkega vrtnarjenja. Da se pred glavno sezono dela na (šolskem) ekovrtu »ogrejejo« in razmigajo tudi prsti. ;)

 

Spletna igra je nastala v sklopu programa Šolski ekovrtovi, ki ga izvaja naš Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), in ga je v letu 2013 podprla tudi UniCredit Bank. Najlepša sadova našega sodelovanja sta spletna igra »Moj ekovrt« in ureditev šolskega ekovrta pri šoli za otroke s posebnimi potrebami Centra Elvire Vatovec v Strunjanu, ki je potekala skupaj s strokovnjaki Inštituta za trajnostni razvoj, ambasadorko programa Šolski ekovrtovi Manco Košir, pevko Špelo Grošelj in približno 150 sodelavci Banke s svojimi otroki.

 

Več v sporočilu za javnost.

 

Naj se zabava na spletnem šolskem ekovrtu začne!:)

 

(Kot pomoč naj vam služi tudi naš spletni portal Šolskih ekovrtov, kjer najdete namige za ureditev in oskrbo vrta.)

 

Ljubljana, 21. marec 2014

 

 

 

Odpadki – neizkoriščen vir energije

v Evropi

 

SPOROČILO ZA JAVNOST, 26. februar 2014

 

Evropa ima velik in neizkoriščen potencial pridobivanja naprednih, nizkoogljičnih biogoriv iz odpadkov, nastalih v kmetijstvu, gozdarstvu, industriji in v gospodinjstvih, vendar le, če bo določila visoke trajnostne okvirje in cilje za razogličenje goriv v prometu do leta 2030.

O tem v poročilu "Odpadki – neizkoriščen vir energije v Evropi".

 

V projektu, ki ga je podprla koalicija tehnoloških inovatorjev in okoljskih nevladnih organizacij, ugotavljajo, da bi v primeru uporabe vseh trajnostnih odpadkov iz kmetij, gozdov, gospodinjstev in industrije za transportna goriva, ti lahko nadomestili 37 milijonov ton nafte letno do 2030. Povedano drugače, tehnični potencial trajnostnih odpadkov je enak 16 % potreb po gorivih v cestnem prometu v letu 2030.

 

Več v sporočilu za javnost.

 

Inštitut za trajnostni razvoj, podpornik

 

 

Vseevropsko nasprotovanje patentu na papriko podjetja Syngenta

 

 

Ljubljana/München, 3. februar 2014

 

 

Danes je široka koalicija, ki jo sestavlja 34 nevladnih organizacij, organizacij kmetov in rejskih organizacij iz 27 evropskih držav, tudi iz Slovenije, vložila ugovor na patent na papriko podjetja Syngenta. Medtem, ko je v Münchnu potekala vložitev ugovora, so zaposlenim na Evropskem patentnem uradu postregli z juho iz pekoče paprike. Slike akcije si lahko ogledate na spletni strani švicarske NVO Erklärung von Bern.

 

Beri dalje. (Sporočilo za javnost in medije.)

 

 
 

 

 

 

Objava študije – poročila o izvajanju zakonodaje EU za ekološko kmetijstvo

 

Bruselj/Ljubljana, 29.1.2014

Evropska komisija je včeraj objavila poročilo študije Evalvacija zakonodaje EU o ekološkem kmetijstvu (Evaluation of the EU legislation on organic farming). Zajema celotno EU, v trinajstih državah pa so potekale tudi podrobnejše raziskave. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je raziskavo opravil Inštitut za trajnostni razvoj.
Poročilo je na voljo v angleškem jeziku na spletni strani Evropske komisije.

Javna predstavitev in razprava o rezultatih študije bo potekala na kongresu sejma Biofach v Nürnbergu (13. februar 2014, od 12. – 13. ure, prostor Kopenhagen).


Evropski projekt

o pomenu Skupne kmetijske politike

in ekološkem kmetijstvu

(Mind the CAP)

 

 

Inštitut za trajnostni razvoj sodeluje v projektu, ki mlade opozarja na pomen ekološkega kmetijstva za trajnostno prihodnost in vlogo Skupne kmetijske politike (SKP) v Evropski uniji. Projekt trinajstih partnerjev koordinira IFOAM EU (Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo – skupina za EU).

Na ITR smo izvedli tri zanimive akcije, namenjene mladim (osnovnošolci in srednješolci). Spoznavali smo ekološko kmetijstvo, poklic ekokmeta kot »zeleni« poklic,  urbane in šolske ekovrtove ter varstvo okolja.

Več o akcijah in projektu si preberite TUKAJ

 

Oglejte si video prispevke s treh akcij, ki smo jih pripravili v sodelovanju s Studiom 12:

1. 'SKuP na EKOVRT': Dijaki na ekološki kmetiji Studen

 

2. 'Razkrite skrivnosti ekoloških kmetij': Osnovnošolci na Permakulturnem vrtu Jožice Fabjan

 

3. 'Jesenski seminar Mreže Šolskih ekovrtov'

    


 

Čezatlantska trgovinska pogajanja so resna grožnja varnosti hrane in kmetijstva v EU

 

SPOROČILO ZA JAVNOST                               10.10.2013, Ljubljana

 

Evropska komisija je pred par dnevi sporočila, da so ZDA zaradi izpada proračunskega financiranja začasno prekinile nedavno začeta pogajanja o čezatlantskem trgovinskem sporazumu z EU. Kot kaže, pa bi bilo za evropske državljane bolje, da bi jih kar ustavili – če se bodo namreč odvijala v smer, za katero si prizadevajo ZDA.

 

Več v sporočilu za javnost TUKAJ.

 

9.9. 2013 - 14.9.2013

 

EKOTEDEN IN 12. EKOPRAZNIK

 

v Ljubljani

 

Ekoteden in Ekopraznik od 9. do 14. septembra 2013 v Ljubljani

 

Tudi letos je potekal že tradicionalni ekoteden "Živeti dobro - živeti eko in zdravo" in 12. Ekopraznik, ki nam je ponudil vrsto novosti s področja eko in zdravega življenskega sloga.

 

Dogodki v okviru Ekotedna so potekali od 9. do 13. septembra v Okoljskem centru (Trubarjeva 50, Lj).

 

Teden se je zaključil z vrhuncem v soboto 14. septembra na Pogačerjevem trgu v Ljubljani, z 12. Ekopraznikom - največjim slovenskim ekopraznikom za promocijo ekoloških kmetij, ekoživil in ponudbe za okoljsko osveščen in zdrav življenjski slog.

 

Kako smo se imeli letos na 12. EKOPRAZNIKU, si lahko pogledate v sporočilu za javnost TUKAJ.

 

 Slika: Konferenca za medije programa Šolski ekovrtovi (2012).

 

 Kako smo se imeli pa 2 leti nazaj na 10. Ekoprazniku, si lahko pogledate v reportaži revije Lisa.

 

VSTOPI

dosje IFOAM EU o ekološkem vinogradništvu

 

Izšel  je dosje IFOAM EU o ekološkem vinogradništvu: EU rules for organic wine production – background, evaluation and further sector development (Pravila EU za ekološko vinogradništvo – ozadje, ocena in nadaljnji razvoj).

 

V njem najdete tudi kratko poročilo Anamarije Slabe o ekološkem vinogradništvu v Sloveniji  (stran  36), FESTIVAL ORANŽNIH VIN v Izoli pa je omenjen v seznamu najpomembnejših dogodkov med ekološkimi vinarji v EU (zadnja stran).

 

Celoten dokument si lahko pogledate TUKAJ.

 

 

 

 

 Razprava o Programu razvoja podeželja do l. 2020


ITR v okviru Mreže Plan B za Slovenijo koordinira dejavnosti mreže na področju kmetijstva in samooskrbe.

Anamarija Slabe je na povabilo MKO predstavila stališča Mreže tudi na javni razpravi o predlogu Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do 2020, ki je potekala 12.6.2013 v Novem mestu.
Izpostavila je, da v predlogu OP manjka analiza rezultatov dosedanjih ukrepov (kakšne ukrepe smo izvajali zadnjih 10 let in kakšen je bil njihov učinek) in prioritizacija ciljev.

 

Navedla je argumente za mnenje Mreže Plan B, da mora ekološko kmetijstvo biti ena od jasnih prioritet PRP do 2020. Predstavila je tudi ključne ukrepe za okrepitev ekološkega kmetijstva, zlasti vzpostavitev ustreznega sistema prenosa znanja, vlogo majhnih kmetij v razvoju zelenih delovnih mest, predlog za okrepitev povezovanja in sodelovanja tudi z neekonomskimi mehanizmi ter nujnost, da prekinemo s prakso "barvanja na zeleno" (primer predstavljanja integrirane pridelave potrošnikom). (Za predstavitev kliknite tukaj.)

 

 

Ekološko vinogradništvo

 

V okviru programa Grundtvig učnega partnerstva je ITR v sodelovanju s Španskim združenjem za ekološko kmetijstvo ter s kolegi iz FiBL (Švica), SIVE-AIAB (Italija) in ITAB (Francija) januarja  organiziral mednarodno strokovno ekskurzijo v Španijo (Valencia, Murcia in Castilla La Mancha) za vinogradnike in strokovnjake. Namen ekskurzije je bil, da poglobimo znanje o ekološkem vinogradništvu, si izmenjamo dragocene izkušnje in sklenemo nova poznanstva.

 

 

slika_eko_vinogradniska_kmetija_Mlecnik
Obisk na ekološkem vinogradništvu Mlečnik v Vipavski dolini

 

 

 

Strokovno ekskurzijo za ekološke vinogradnike in ostale zainteresirane smo  v okviru istega evropskega programa pripravili tudi v Sloveniji. Z udeleženci iz Španije, Švice in Slovenije smo obiskali šest uspešnih ekoloških vinogradnikov v Slovenski Istri, Vipavski dolini, Krasu in Goriških Brdih. Spoznali smo posebnosti posameznih vinogradnikov ter slovenske ekološke pridelave.

 

 

 

 

 

 Program Šolski ekovrtovi

 

ITR vodi in koordinira program Šolski ekovrtovi. Več o samem programu si lahko preberete na spletnem portalu www.solskiekovrt.com.

 

 

 

 

Čezatlantska trgovinska pogajanja so resna grožnja varnosti hrane in kmetijstva v EU

 

SPOROČILO ZA JAVNOST                               10.10.2013, Ljubljana


Evropska komisija je pred par dnevi sporočila, da so ZDA zaradi izpada proračunskega financiranja začasno prekinile nedavno začeta pogajanja o čezatlantskem trgovinskem sporazumu z EU. Kot kaže, pa bi bilo za evropske državljane bolje, da bi jih kar ustavili – če se bodo namreč odvijala v smer, za katero si prizadevajo ZDA.

 

Več v sporočilu za javnost TUKAJ.

 

Strategija razvoja Slovenije (SRS)

 

ITR sodeluje v procesu priprave SRS, ki žal ni ne pravočasen niti najbolj pregleden oziroma "sodelovanju javnosti" prijazen. Glavno pozornost posvečamo kmetijstvu in razvoju podeželja, spremljamo pa tudi nekatera druga področja.
Naša stališča sooblikujemo in preverjamo z drugimi zainteresiranimi nevladnimi organizacijami.

V letu 2012 smo pripravili posvete in stališča, o katerih si lahko več preberete tukaj.

V marcu 2013 smo se vključili v delovno skupino NVO za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 pod okriljem MGRT.

 

Plan B za Slovenijo: pobuda za zeleni razvojni preboj

 

ITR je član Mreže Plan B za Slovenijo in aktivno sodeluje v njenih dejavnostih. V okviru Mreže koordiniramo delovno skupino za ekološko kmetijstvo in samooskrbo. Pripravili smo prispevek za to področje v dokumentu Za zeleni razvojni preboj

Skupaj z RRA LUR smo organizirali delavnico, na kateri smo predlagali prednostne teme ekološkega kmetijstva, samooskrbe in razvoja podeželja za Ljubljansko urbano regijo, in opozorili na vlogo NVO pri pripravi in izvajanju programa razvoja LUR.

 


Evropa 2020 – zadnji vlak za trajnostno kmetijstvo v Sloveniji?

 

Čas za spremembe v slovenskem kmetijstvu je ZDAJ: jesen – zima 2012 in zima – pomlad 2013. Zdaj se pripravlja nova ureditev za naslednjih sedem let, do l. 2020.

Menimo, da je slovensko kmetijstvo daleč od potreb časa, zato mora pozabiti na ohranjanje statusa quo. Za kaj se zavzemamo? Preberite!

 

 

 

 

ITR-jevi projekti s podporo Švicarskega prispevka

 

V letu 2011/2012 smo na Inštitutu za trajnostni razvoj razvili in izvedli dva projekta v okviru Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji  (Sklad za NVO in Sklad za male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji). Oba projekta sta predstavljena na spletni strani FDFA/FDEA v štirih jezikih (angleškem, nemškem, francoskem in italijanskem):

 

 

  

 

EVROPSKO INDUSTRIJSKO KMETIJSTVO UNIČUJE LOKALNE SKUPNOSTI IN OKOLJE

 

Film prikazuje ogromne vplive pridelave soje:

 

Film razkriva verigo uničenja, ki se razteza od industrijskih kmetijskih obratov v Evropi do gozdov v Južni Ameriki, kjer ogromni nasadi soje pustošijo lokalne skupnosti, uničujejo naravno okolje in povečujejo škodljive učinke podnebnih sprememb

 

 

Film "Morilska polja" je v 12 jezikih - tudi v slovenščini - dostopen na

 spletnem naslovu

 

www.feedingfactoryfarms.org

 

 

 


 

III. OSTALE DEJAVNOSTI:

 

  • EKOTRŽNICA V LJUBLJANI

 

VSTOPI

 
© 2005-2006 Inštitut za trajnostni razvoj. Vse pravice pridržane.
Naslov: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00.386.1.4397.465, Telefaks: 00.386.1.4397.105, GSM: 00.386.51.368.890, E-pošta: info@itr.si
Spletno oblikovanje - vseved.net