Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo

Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo

ITR - Inštitut za trajnostni razvoj

 

KAJ JE AKCIJSKI NAČRT ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO (kratko: ANEK)?

 

Akcijski načrt je program za uresničitev časovno opredeljenih strateških ciljev na nekem področju. Ekološko kmetijstvo postaja vse pomembnejše, zato so različne države že pred leti pripravile in začele izvajati nacionalne akcijske načrte za razvoj ekokmetijstva. Med prvimi je bila Danska (prvi ANEK l. 1995, drugi l. 1999, danes pa izvajajo že 3. del – posebne strategije. Zelo obširen nacionalni program razvoja ekokmetijstva izvaja tudi Nemčija.

Oktobra l. 2004 je bil ANEK sprejet tudi na ravni Evropske unije. Svet kmetijskih ministrov EU je potrdil »Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo in ekoživila«, ki ga je po treh letih dela pripravila Evropska komisija. Več o tem glej ANEK EU.

Tudi slovensko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je imenovalo strokovno skupino za pripravo nacionalnega »Akcijskega načrta dolgoročnega razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji«. Skupina je začela z delom januarja 2004, novembra l. 2005,  ga je potrdila vlada RS.

 

 

V pripravo nacionalnega akcijskega načrta in v komentiranje evropskega smo se dejavno vključili tudi na Inštitutu za trajnostni razvoj: glej ANEK NVO – projekt »Prispevek nevladnih organizacij k Akcijskima načrtoma za ekološko kmetijstvo (EU in nacionalni)«, ter z evropskim raziskovalnim projektom »Nadaljnji razvoj politike ekološkega kmetijstva v Evropi, s posebnim poudarkom na širitvi EU«. Smo pa tudi partner v novem evropskem raziskovalnem projektu, ki raziskuje uspešnost izvajanja ANEK-ov.

 

 

Slika: Erwan Foure, takratni veleposlanik in vodja Evropske komisije v Sloveniji, na »Posvetu o dolgoročnem razvoju ekološkega kmetijstva v Sloveniji, v DSRS, 19. maj 2005.

 

 

 

Zakaj ANEK za Slovenijo?

Strategija razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji in akcijski načrt sta zaradi značilnosti ekološkega kmetijstva nacionalnega pomena in presegata interese kmetijskega sektorja. Slovenija namenja proračunska sredstva za okoljska plačila ekološkim kmetijam od l. 1999 dalje, od l. 2001 v okviru Kmetijsko okoljskega programa z večinskim sofinanciranjem EU. Vendar pa, kot kažejo naše (ITR) raziskave in rezultati delavnic, potenciali – ekonomski, socialni in okoljski – za ekokmetijstvo v Sloveniji še zdaleč niso izkoriščeni, zato je kakovosten načrt za nadaljnji razvoj izjemnega pomena.

 

  1. Evropski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo in ekoživila  ANEK EU
  2. Akcijski načrt dolgoročnega razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji  ANEK Slovenija, Priloga 1
  3. Projekt »Prispevek nevladnih organizacij k Akcijskima načrtoma za ekološko kmetijstvo (EU in nacionalni)« ANEK NVO

 

Posebno delavnico z analizo SWOT in oblikovanjem predlogov ukrepov pa smo izvedli tudi v okviru raziskovalnega projekta EUCEEOFP, in sicer za izbrane strokovnjake, predstavnike ministrstev, kmetijsko gozdarske zbornice in nevladnih organizacij. Na Inštitutu za trajnostni razvoj namreč od l. 2003 raziskujemo različne vidike ekološkega kmetijstva v triletnem evropskem raziskovalnem projektu »Nadaljnji razvoj politike ekološkega kmetijstva v Evropi, s posebnim poudarkom na širitvi EU« (glej EUCEEOFP), lani pa smo opravili tudi raziskavo o stanju in tržnih potencialih za slovenske ekološke kmetije oz. ekoživila v slovenskem raziskovalnem projektu.

Na osnovi opisanega tega dela smo oblikovali vrsto sklepov in priporočil, ki smo jih sproti posredovali tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da bi jih lahko upoštevalo pri pripravi nacionalnega akcijskega načrta.

 


 

Slika: Delavnica z analizo SWOT in oblikovanjem predlogov ukrepov v okviru raziskovalnega projekta EUCEEOFP.

 
© 2005-2006 Inštitut za trajnostni razvoj. Vse pravice pridržane.
Naslov: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00.386.1.4397.465, Telefaks: 00.386.1.4397.105, GSM: 00.386.51.368.890, E-pošta: info@itr.si
Spletno oblikovanje - vseved.net