Evropski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo

Evropski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo

ITR - Inštitut za trajnostni razvoj

 

ZGODOVINA

 

Leta 2001 je takratna danska ministrica za kmetijstvo Ritt Bjeregaard v Copenhagnu organizirala konferenco, posvečeno razvoju evropskega ekološkega kmetijstva in ekoživil. Na njej je poleg predstavnikov ekoloških kmetov, potrošnikov, nevladnih organizacij, Evropske komisije idr. sodelovalo tudi več evropskih kmetijskih ministrov. Julija 2001 je nato svet kmetijskih ministrov EU sprejel sklep, v katerem je Evropsko komisijo pozval, daj preuči možnosti za evropski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo.

Evropska komisija je z delom začela še v istem letu; za podporo procesu oblikovanja ANEK je imenovala je tudi skupino neodvisnih strokovnjakov. Njena članica je bila kot edina udeleženka iz tedanjih držav kandidatk za članstvo v EU tudi Anamarija Slabe z Inštituta za trajnostni razvoj, Ljubljana. Evropska komisija je osnutek ANEK pripravila konec l. 2003, v januarju 2004 pa je v Bruslju organizirala javno predstavitev in diskusijo o predlogu. Dokončni ANEK je bil sprejet oktobra 2004, ko ga je potrdil Svet kmetijskih ministrov EU.

 

 

DOKUMENT

 

Na ITR smo pripravili prevod dokumenta SPOROČILA EVROPSKE KOMISIJE MINISTRSKEMU SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU: Evropski Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo. Za prevod kliknite tu: Sporočilo EK (pdf).

Celoten akcijski načrt skupaj z opisom stanja in argumentacijo je dostopen na spletni strani Evropske komisije, Direktorata za kmetijstvo: tukaj.

 

Dokument so vsi deležniki (nacionalna ministrstva, nevladne organizacije …) v splošnem sicer pozdravili, očitajo pa mu pomanjkanje bolj jasnih strateških ciljev, premajhno ambicioznost in predvsem to, da ne predvideva posebnih sredstev za izvajanje.

 
© 2005-2006 Inštitut za trajnostni razvoj. Vse pravice pridržane.
Naslov: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00.386.1.4397.465, Telefaks: 00.386.1.4397.105, GSM: 00.386.51.368.890, E-pošta: info@itr.si
Spletno oblikovanje - vseved.net