Prispevek NVO k akcijskima načrtoma za ekološko kmetijstvo

Prispevek NVO k akcijskima načrtoma za ekološko kmetijstvo

ITR - Inštitut za trajnostni razvoj

 

 

Projekt "Prispevek NVO k akcijskima načrtoma za ekološko kmetijstvo (EU in nacionalni)" 

 

Namen projekta ITR »Prispevek nevladnih organizacij k Akcijskima načrtoma za ekološko kmetijstvo (EU in nacionalni)« (januar 2004 – junij 2005) je slovenskim nevladnim organizacijam omogočiti, da lahko na koordiniran način prispevajo k oblikovanju razvojnih dokumentov za ekološko kmetijstvo. Za projekt smo pridobili finančno podporo Delegacije Evropske komisije v Sloveniji, Urada vlade za informiranje in Ministrstva za okolje in prostor.

 

Kaj je akcijski načrt za ekološko kmetijstvo?  Več o tem... 

Najpomembnejše dejavnosti projekta so:

 • moderirane tematske delavnice za NVO;
 • oblikovanje poročil, sklepov in predlogov na osnovi rezultatov delavnic;
 •  posredovanje sklepov in predlogov na MKGP (nacionalni ANEK);
 • vključevanje v razpravo o evropskem ANEK: organizacija posvetovanja NVO ter oblikovanje pripomb in mnenj na dokumente EU prek MKGP (kot mnenje NVO) in prek IFOAM EU in EEB;
 • spodbuditev in promocija javne razprave o strategiji in ANEK za ekološko kmetijstvo v Sloveniji z objavami rezultatov projekta ter prevodi evropskih dokumentov v medijih in na spletu;
 • organizacija posveta o dolgoročnem razvoju ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 19. maj 2005, Državni svet RS.

 

                    
 Slika:  Posvet o dolgoročnem razvoju ekološkega kmetijstva v Državnem svetu RS.

 

 

Izvedli smo pet delavnic za predstavnike nevladnih organizacij (kmetijskih, okoljskih, potrošniških idr.) in njihove strokovnjake – poznavalce ekološkega kmetijstva, na katerih smo ugotavljali:

 • trenutno stanje sektorja ekološkega kmetijstva v Sloveniji, kje so največje potrebe po spremembah in kje so razvojne prednosti ter priložnosti (analiza SWOT);
 • kakšne cilje si nevladne organizacije (NVO) želimo zastaviti v zvezi z razvojem ekološkega kmetijstva pri nas;
 • kakšne ukrepe NVO predlagamo v okviru akcijskega načrta;
 • kje NVO želimo in zmoremo prispevati k izvajanju ukrepov akcijskega načrta, idr.
 

 

 

Slika: Utrinek z  NVO delavnice o akcijskem načrtu za ekološko kmetijstvo v Sloveniji.

 

Rezultati projekta

Predlogi ukrepov in dejavnosti za slovenski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo

Kratek povzetek stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji

Stanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji – celoten dokument

Povzetek rezultatov delavnic kot priprava za posvet 19.5.05.:

 • Ocene SWOT za ekokmetijski sektor in ukrepe kmetijske politike;
 • Končni seznam prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj (SWOT) za ekokmetijski sektor in ukrepe kmetijske politike.

 

Posvet o dolgoročnem razvoju ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 19. maj 2005, Državni svet RS: 

Slika: Utrinek s  posveta o dolgoročnem razvoju ekološkega kmetijstva v Sloveniji.

 
© 2005-2006 Inštitut za trajnostni razvoj. Vse pravice pridržane.
Naslov: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00.386.1.4397.465, Telefaks: 00.386.1.4397.105, GSM: 00.386.51.368.890, E-pošta: info@itr.si
Spletno oblikovanje - vseved.net