Objava študije – poročila o izvajanju zakonodaje EU za ekološko kmetijstvo

Bruselj/Ljubljana, 29.1.2014 Evropska komisija je včeraj objavila poročilo študije Evalvacija zakonodaje EU o ekološkem kmetijstvu (Evaluation of the EU legislation on organic farming). Zajema celotno EU, v trinajstih državah pa so potekale tudi podrobnejše raziskave. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je raziskavo opravil Inštitut za trajnostni razvoj. Poročilo je… Read more

Evropski projekt o pomenu Skupne kmetijske politike in ekološkem kmetijstvu (Mind the CAP)

Inštitut za trajnostni razvoj sodeluje v projektu, ki mlade opozarja na pomen ekološkega kmetijstva za trajnostno prihodnost in vlogo Skupne kmetijske politike (SKP) v Evropski uniji. Projekt trinajstih partnerjev koordinira IFOAM EU (Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo – skupina za EU). Na ITR smo izvedli tri zanimive akcije, namenjene… Read more

12. EKOPRAZNIK

Sporočilo za javnost – 12. EKOPRAZNIK (sobota, 14. 9. 2013, Pogačarjev trg, Ljubljana) V soboto 14. 9. 2013 je Inštitut za trajnostni razvoj na Pogačarjevem trgu v Ljubljani že 12. leto zapored organiziral  EKOPRAZNIK. Ekopraznik v Ljubljani je največja slovenska prireditev za predstavljanje ekološkega kmetijstva in živil ter drugih izdelkov… Read more

Razprava o Programu razvoja podeželja do l. 2020

ITR v okviru Mreže Plan B za Slovenijo koordinira dejavnosti mreže na področju kmetijstva in samooskrbe. Anamarija Slabe je na povabilo MKO predstavila stališča Mreže tudi na javni razpravi o predlogu Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do 2020, ki je potekala 12.6.2013 v… Read more

Dosje IFOAM EU o ekološkem vinogradništvu

Izšel  je dosje IFOAM EU o ekološkem vinogradništvu: EU rules for organic wine production – background, evaluation and further sector development (Pravila EU za ekološko vinogradništvo – ozadje, ocena in nadaljnji razvoj). V njem najdete tudi kratko poročilo Anamarije Slabe o ekološkem vinogradništvu v Sloveniji  (stran  36), FESTIVAL ORANŽNIH VIN… Read more