Ekološka reja živali (SAFO)

Inštitut za trajnostni razvoj je partner v projektu SAFO – Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic FarmingOhranjanje zdravja živali in varnosti hrane v ekološkem kmetijstvu (6. okvirni program, Skupna akcija EU, QRLT – 2001 – 02541).

Projekt je posvečen preučevanju aktualnih težav in iskanju rešitev na področju ekološke reje živali – zdravje živali in varnost živil. V projektu sodeluje 19 partnerjev. Sofinanciranje EU, Skupna akcija (Concerted Action) EU QRLT – 2001 – 02541.

Trajanje projekta: 2003-2005.

Sodelovali smo pri pripravi publikacij ter na delavnicah projekta SAFO in sodelovanje omogočili tudi nekaterim drugim udeležencem iz Slovenije.

Pripravili smo slovenske prevode povzetkov poročil z delavnic SAFO, ki jih lahko najdete tu:

Povzetek poročila 1. delavnice SAFO: Socio-ekonomski vidiki ekološke živinoreje, na ravni kmetij in v socialnem kontekstu.

thumbnail of Povzetek_porocila_1.SAFO_delavnice

Povzetek poročila 1. delavnice

Povzetek poročila 2. delavnice SAFO: Razvoj ekološke živinoreje: možnosti in omejitve živinorejske prakse za ohranjanje zdravja in dobrega počutja živali ter kakovosti živil.

thumbnail of Povzetek_porocila_2.SAFO_delavnice

Povzetek porocila 2. delavnice

Povzetek poročila 4. delavnice SAFO: Kakovost in varnost živil iz ekološke živinoreje.

thumbnail of Povzetek_porocila_4.SAFO_delavnice

Povzetek poročila 4. delavnice

Več o projektu SAFO boste našlli na http://www.safonetwork.org.

Comments are closed