Ekoturizem (EkoAgroTurizem)

EKOLOŠKI TURIZEM NA SLOVENSKIH EKOLOŠKIH KMETIJAH

Na Inštitutu za trajnostni razvoj smo se začeli z ekoturizmom ukvarjati leta 1998, ko smo prevzeli koordinacijo ECEAT-a v Sloveniji (ECEAT– Evropski center za turizem na ekoloških kmetijah). Prvi koordinator ECEAT za Slovenijo je bil Goran Šoster (Mikrokozmos). Leta 1999 smo skupaj z ECEAT International izdali “Zeleni vodič po kmetijah južne in vzhodne Evrope” (v angleščini). Do l. 1998 v Sloveniji še ni bilo nadzorovane pridelave in certificiranih ekoživil, zato smo ponujali individualno preverjene kmetije, ki so ustrezale osnovnim merilom ECEAT. Danes so standardi za specializacijo “ekološka turistična kmetija”, ki bi natančneje opredelili, kaj mora kmetija še nuditi poleg statusa “eko”, v Sloveniji še v pripravi.

V letu 2000 in 2001 smo bili partnerji v mednarodnem projektu EkoAgroTurizem (Eco-agroturismo; program Leonardo da Vinci, skupaj z AGOEL, Nemčija, in AIAB ter Univerza Molise, Italija). V projektu smo raziskali potrebe po usposabljanju za ekoturizem na kmetijah ter razvili zasnovo izobraževalnega programa za trajnostni turizem na ekoloških kmetijah.

Leta 2003 smo delo nadaljevali z razvojem turizma na podeželju oziroma na ekoloških kmetijah v projektu EkoAgroTurizem (finančna podpora SPP, Delegacija Evropske komisije v RS) in organizirali  specialistično usposabljanje kmetov – nosilcev ali bodočih nosilcev turizma na ekoloških kmetijah.

Na štiridnevnem izobraževanju za kmetice/kmete so domači in tuji strokovnjaki posredovali posebna znanja, pomembna za razvoj turizma na ekološki kmetiji (razvoj individualne ponudbe na osnovi EKOkmetovanja, vključevanje naravovarstvenih vsebin, ekogradnja, ekočistila, trajnostno ravnanje z vodo in energijo, recikliranje odpadkov…), dejavni pa so bili tudi udeleženci sami (izdelava preusmeritvenega načrta za svojo kmetijo).

Izobraževanje smo zaključili z ekskurzijo na ekološke turistične kmetije v Avstriji, kjer smo si ogledali dobre primere iz prakse.

Slovenske ekološke turistične kmetije (lokacija/naslov, ponudba) najdete na:

Ekološke turistične kmetije v sosednjih državah:

thumbnail of GREEN TOURISM ON ORGANIC FARMS IN SLOVENIA

GREEN TOURISM ON ORGANIC FARMS IN SLOVENIA

Comments are closed