Kompost gre v šolo

KOMPOSTIRANJE JE VEČ KOT RECIKLIRANJE – Kompost gre v šolo

Spodbujanje lastnega kompostiranja od šolskih in hišnih vrtov do malih skupnostnih projektov

 

Opis projekta:

Organski (biološki) odpadki so v praksi še vedno okoljsko in podnebno izjemno problematični. Skupni cilj projekta je bil uvajanje in spodbujanje lastnega kompostiranja organskih odpadkov kot najbolj okoljsko in stroškovno gospodarnega načina ravnanja z njimi, kar potrjuje vrsta raziskav in projektov iz tujine. Glavna ciljna skupina so bili vzgojno izobraževalni zavodi (VIZ) oziroma učitelji, vzgojitelji in mladi, ki so med najučinkovitejšimi razširjevalci dobrih praks. S pomočjo 10 regijskih teoretično-praktičnih delavnic, ki vključujejo postavitev kompostnikov, smo usposobili 113 predstavnikov iz 55 VIZ iz vse države, da bodo znali samostojno ustrezno kompostirati organske odpadke iz VIZ ali iz gospodinjstev, ter to znanje širiti med kolegi, otroci in mladimi, starši in v svoji lokalni skupnosti.

Vključili smo več kot 7.000 učencev prek učnega procesa, ki smo ga podpirali s strokovnimi nasveti, ter izvedbo dogodkov za javnost na treh VIZ. Delavnice in zlasti javne dogodke smo podprli s komunikacijskimi dejavnostmi za javnost in medije. Med sodelujočimi VIZ smo izbrali šest primerov dobrih praks, ki smo jih predstavili ob zaključku projekta. VIZ smo za sodelovanje motivirali tudi s podporo pri postavitvi kompostnikov, z natečajem za dobre prakse in s priznanji ter posebnimi znaki.

Drugi sklop je bil izvedba pilotnega projekta skupnostnega kompostiranja, kjer smo vzpostavili kompostiranje na urbanem vrtičku na Taboru v Ljubljani v sodelovanju z lokalnimi partnerji – predstavniki deležnikov gospodarstva in javnih ustanov. Izkušnje in rezultate smo predstavili v obliki e-priročnika, za navdih nadaljnjim podobnim projektom.

Rezultate projekta smo javno predstavili na posvetu za ciljne skupine in deležnike. 4. 12. 2018 v Kristalni palači.

Trajanje projekta: 26. 3. 2018 – 31. 1. 2019

Projekt sofinancira: Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor

PRIROČNIKA, ki sta nastala v okviru projekta:
 1. Kompostiranje za šole, vrtce in gospodinjstva,
 2. Priročnik o skupnostnem kompostiranju.

Logotip “Mojster kompostiranja”, ki je nastal v okviru projekta:


DEJAVNOSTI

1. REGIJSKE DELAVNICE KOMPOSTIRANJA (izvedli smo 10 delavnic)

 • OŠ Kolezija, 30. 5. 2018 od 9. do 13. ure
 • OŠ Šentvid, 17. 9. 2018 od 9. do 13. ure
 • OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, 18. 9. 2018 od 9. do 13. ure
 • Vrtec pri OŠ Orehek Kranj, 24. 9. 2018 od 14. do 18. ure
 • OŠ Gradec, 26. 9. 2018 od 9. do 13. ure
 • OŠ Polzela, 1. 10. 2018 od 9. do 13. ure
 • OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, 4. 10. 2018 od 10. do 14. ure
 • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, 5. 10. 2018 od 9. do 13. ure
 • OŠ Polhov Gradec, 10. 10. 2018 od 9. do 13. ure
 • OŠ Sečovlje, 12. 10. 2018 od 9. do 13. ure

2. NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA

V natečaju je sodelovalo 15 šol, prejeli pa smo 138 izdelkov otrok.

Zmagovalki natečaja za oblikovanje logotipa projekta Kompost gre v šolo sta:

 • Nika Boič iz OŠ Šmarjeta
 • Sara Sterle iz Srednje trgovske šole Ljubljana

OSTALI NAGRAJENI IZDELKI GLEDE NA STAROSTNO SKUPINO OTROK

VABILO

PRIJAVNICA

3. IZVEDBA JAVNIH DOGODKOV NA VIZ (podprli smo 3 javne dogodke)

 • OŠ Ljubo Šercer, 25. 10. 2018
 • OŠ Šmartno v Tuhinju, 15. 11. 2018
 • OŠ Košana, 15. 11. 2018

Javni dogodek na OŠ Ljubo Šercer na temo kompostiranja

Dogodek na OŠ Košana

Javni dogodek na OŠ Šmartno v Tuhinju

VABILO

PRIJAVNICA

4. IZBOR DOBRIH PRAKS (izbrali smo 6 primerov dobrih praks kompostiranja)

Dobre prakse na področju kompostiranja so:

 • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 • OŠ Ljubo Šercer Kočevje
 • OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
 • OŠ Mirana Jarca Ljubljana
 • PŠ Janče (OŠ Sostro)
 • Srednja trgovska šola Ljubljana

5. PILOTNI PROJEKT SKUPNOSTNEGA KOMPOSTIRANJA

V okviru pilotnega projekta skupnostnega kompostiranja je nastal priročnik o skupnostnem kompostiranju, ki je na voljo TUKAJ.

Javni dogodek ob svetovnem dnevu okolja 5. junija 2018

Kompostiranje … in … AKCIJA!

6. ZAKLJUČNI POSVET

Zaključni posvet: torek 4. 12. 2018 od 9. do 14. 30. v Kristalni palači (Kongresna dvorana).

Zaključnega posveta se je udeležilo 126 udeležencev.

VABILO na zaključni posvet projekta “Kompost gre v šolo”

Zaključni posvet projekta »Kompostiranje je več kot recikliranje«

VABILO S PROGRAMOM


VABILO k sodelovanju v dejavnostih projekta Kompost gre v šolo

Kompostni dopoldnevi na šolah in vrtcih

 

Comments are closed