Priprava okoljskih NVO na predsedovanje Slovenije EU

Namen projekta je krepitev zmožnosti slovenskih okoljskih organizacij za dejavno sodelovanje pri pripravi na slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije v prvi polovici l. 2008. Dejavnosti obsegajo:

  • koordinirano sodelovanje zainteresiranih okoljskih organizacij,
  • izvedba mednarodnega seminarja za krepitev zmožnosti NVO (7.-8.6.2007),
  • priprava prioritet predsedovanja na področju okolja z vidika okoljskih NVO,
  • sodelovanje z evropskimi mrežami okoljskih NVO (EEB, CAN, IFOAM EU Group, FOE idr.),
  • sodelovanje pri pripravi EEB-jevih “10 zelenih testov” in memoranduma za slovensko vlado za čas predsedovanja.

Seminar NVO o slovenskem predsedovanju EU –
področje okolja

Ljubljana, 7. – 8. junij 2007
City Hotel

Namen seminarja:

  • Predstaviti predsedovanje Slovenije Svetu EU na področju okolja.
  • Predstaviti delovanje slovenskih in evropskih NVO in sodelovanje med njimi.
  • Spoznati izkušnje tujih NVO s predsedovanjem oziroma pripravami nanj.
  • Ugotoviti, kako slovenske NVO lahko čim bolje izkoristimo predsedovanje Slovenije EU in evropsko dimenzijo nasploh.
  • Opredeliti konflikte med prioritetnimi cilji predsedovanja, in možnosti njihovega reševanja.

Seminar je bil posvečen pripravi NVO na slovensko predsedovanje Evropski uniji. Še posebej prvi dan so bili vabljeni predstavniki vseh zainteresiranih NVO, medtem ko je bil drugi dan posvečen predvsem okoljskemu področju predsedovanja.

PROGRAM SEMINARJA

1. dan: PREDSEDOVANJE EU – PRILOŽNOST za nevladne organizacije?

Četrtek, 7. junij 2007

9:00 – 9:30 Registracija udeležencev

9:30 – 10:00 Pozdrav, predstavitev organizatorja in udeležencev

10:00 – 11:00 Izkušnje evropskih, nemških in portugalskih NVO s predsedovanjem EU

11:00 – 11:20 ODMOR

11:20 – 12:30 

12:30 – 13:45 KOSILO

13:45 – 14:45 Predstavitev slovenskega predsedovanja EU in vloga NVO, kot jo vidi Vlada, razprava

14:45 – 15:00 ODMOR

14:45 – 16:30 DELAVNICA: Priporočila za sodelovanje slovenskih NVO glede predsedovanja EU (Moderatorka: Vida Ogorelec Wagner, Umanotera)

16:30 – 17:00 Povzetek dela, sklepi

2. dan: BIOTSKA RAZNOVRSTNOST – PODNEBNE SPREMEMBE – ENERGETIKA

Petek, 8. junij 2007 

Konflikt med nekaterimi prioritetami slovenskega predsedovanja se zdi neizbežen tako na evropski kot na nacionalni ravni. Jasno je, da bo treba doseči zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti in hkrati zaustaviti klimatske spremembe. Za to pa je potrebna izjemno domiselna in premišljena energetska politika.
Kateri so sedanji in prihodnji možni konflikti in kakšna naj bo vloga NVO?

9:00 – 10:50 20 % obnovljivih virov energije: dobro ali zlo? Razprava

10:50 – 11:20 ODMOR

11:20 – 12:30

12:30 – 13:45 KOSILO

13.45 – 16.00 Climate change

Način dela: Ker gre za specializirano temo, bo delo potekalo na naslednji način: krajše predstavitve, ki jim sledi izmenjava mnenj in poglobljena razprava med predstavniki MOP, predstavniki evropskih okoljskih NVO in predstavniki slovenskih NVO.

13.45 – 15.15 Prispevki, moderirana razprava

15.15 – 16.00


Organizatorja: Institute for Sustainable Development (Ljubljana) v sodelovanju z Evropskim okoljskim birojem – EEB (Bruselj)

Evropski okoljski biro – EEB je največja evropska krovna organizacija okoljskih nevladnih organizacij s prek 130 organizacijami članicami v vseh državah EU in državah kandidatkah. Uživa ugled enega najbolj kompetentnejših in najpomembnejših sogovornikov s strani civilne družbe pri oblikovanju okoljskih politik na ravni Evropske unije.

Za finančno podporo seminarju se zahvaljujemo tudi kmetijskemu ministrstvu Kraljevine Nizozemske (VROM).

 

 Projekt je finančno podprt s strani Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

Comments are closed