Youth Farm/Mladi kmetje

YOUTH FARM/MLADI KMETJE – Izobraževalni pripomoček za mlade kmete v novih članicah Evropske unije

Projekt v programu Leonardo da Vinci Evropske unije

Predstavitev projekta

Namen projekta je pospeševati konkurenčnost kmetijstva in kmetijskega podjetništva med mladimi kmeti v novih članicah Evropske unije. Projekt na ta način prispeva k obnavljanju in izboljševanju konkurenčnosti podeželja ter ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju.

Cilje projekta bomo dosegli tako, da bomo mladim kmetom nudili kritično znanje in informacije na področjih, ki so pomembna za preživetje in posodabljanje kmetijstva, toda doslej še niso bila obravnavana celovito. Ta področja so:

 • Evropska unija in skupna kmetijska politika;
 • okolje in kmetijstvo;
 • varstvo pri delu, zdravje na delovnem mestu v kmetijstvu;
 • kakovost in varnost v pridelavi hrane;
 • dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Ciljna skupina projekta so mladi kmetje v starosti od 20-35 let iz novih članic Evropske unije.

Cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

 • ovrednotenje obstoječega izobraževalnega gradiva na prej omenjenih področjih, raziskava obstoječe literature ter rezultatov predhodnih projektov;
 • ugotovitev potreb mladih kmetov v državah novih članicah glede informacij na posameznih področjih;
 • razvoj inovativnega izobraževalnega pripomočka, ki bo ustrezal ugotovljenim potrebam ter namenom in ciljem za ciljno skupino;
 • preverjanje razvitega izobraževalnega pripomočka s pomočjo pilotnega usposabljanja za izobraževalce, ter pilotnih seminarjev za usposabljanje mladih kmetov;
 • ovrednotenje teh seminarjev in prilagoditev izobraževalnega pripomočka v skladu z rezultati ovrednotenja, ter
 • posredovanje končnega izdelka potencialnim uporabnikom.

Izobraževalni pripomoček

Izobraževalni pripomoček bo vseboval:

 • tiskano gradivo za vsako od petih izobraževalnih področij, ki bodo natisnjena v obliki priročnika, plakata in brošure;
 • CD-Rom;
 • predstavitve;

ter druge oblike glede na potrebe (plakati za tisk, stripi, testi in vprašanja za samopreverjanje, kratki filmi, pomožno gradivo za učitelje in izobraževalce, seznam virov za nadaljnje informacije).

Izobraževalni pripomoček bo preveden v vseh 6 jezikov sodelujočih partnerjev.

thumbnail of MLADI KMETJE

Poročilo o dosedanjem delu

Partnerji:

 • Research and Development Center – Intercollege (Contractor/Co-ordinator), Ciper
 • Agricultural Federation of Ammochostos, Ciper
 • University of Agriculture in Prague, Department of Education, Češka
 • Italian Agricultural Confederation, Italija
 • Biopolitics International Organization, Grčija
 • University of Aegean, Department of Environmental Studies, Grčija
 • Technological Educational Institute of Kalamata, School of Agricultural Technology, Grčija
 • Institute for Buildings Mechanization and Electrification of Agriculture, Poljska
 • Inštitut za trajnostni razvoj – Institute for Sustainable Development, Slovenija
 • Advanced Research Partnership,Velika Britanija

Projekt izvajamo s sofinanciranjem Evropske unije s pomočjo programa Leonardo da Vinci.

Comments are closed