Šolski ekovrtovi

Program “Šolski ekovrtovi”

Projekt Šolski ekovrt smo začeli leta 2011, potem ko smo z zamislijo uspešno kandidirali na razpisu Švicarskega prispevka. Ob zaključku projekta je sredi leta 2012 projekt prerasel v program Šolski ekovrtovi, z bogatim naborom dejavnosti za podporo šolam in vrtcem pri oblikovanju, razvoju in učni rabi šolskega ekovrta. Skozi program je šlo do sedaj že prek 400 šol, vrtcev in zavodov.

Program nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom, zavodom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček). Obsega bogat nabor dejavnosti, v katerem lahko sodelujejo vsi člani Mreže šolskih ekovrtov.

Nameni programa Šolski ekovrtovi so:

  • spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok,
  • oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks,
  • spoznavanje ekološke pridelave,
  • spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike.

Zakaj so šolski ekovrtovi potrebni?

Ogromno otrok danes vse več časa preživi v računalniških svetovih, neposrednega stika z naravo in tudi s pridelavo hrane pa imajo vse manj. S pomočjo programa se približajo naravi, naučijo medsebojnega sodelovanja in dobijo zavest in spoštovanje do vloženega dela, ki je potrebno, da iz semena dobimo hrano. Spoznajo tudi, kako hrano pridelujemo na ekološki način, s spoštovanjem narave in okolja.

Več na spletnem portalu “Šolski ekovrt” (http://www.solskiekovrt.si/).

Comments are closed