Ekološko kmetijstvo v MOL

Ekološko kmetijstvo v MOL

ITR - Inštitut za trajnostni razvoj

EKOLOŠKO KMETIJSTVO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

 

Na Inštitutu za trajnostni razvoj smo od l. 1998 do 2009 izvajali program Preusmerjanje kmetij v Mestni občini Ljubljana v ekološko kmetijstvo, ki ga je sofinancirala Mestna občina Ljubljana. Glavni namen programa je bil, da kmetije v MOL spodbudimo k preusmeritvi v ekološko kmetijstvo ter jim nudimo vsestransko podporo tako pri preusmeritvi, kot pri nadaljnjem ekološkem kmetovanju, razvoju kmetije ter pri trženju ekoživil.

Od leta 2010 dalje ITR še naprej sodeluje s posameznimi zainteresiranimi kmetijami.

 

Zakaj ekokmetijstvo v MOL?

 

Mestna občina Ljubljana (MOL) načrtno podpira razvoj ekološkega kmetijstva na svojem območju. Na MOL so v ekološkem kmetijstvu prepoznali usmeritev, ki lahko pomaga pri:

 

 • varovanju talne vode – zalog pitne vode pred onesnaženjem (vodovarstvena območja v MOL);
 • oskrbi Ljubljane s kakovostnimi živili ekološkega porekla (ekotržnica; neposredna prodaja na kmetijah, ekoživila v šolah, ponudba v trgovinah);
 • zagotavljanju boljšega dohodka kmetijam v MOL ter s tem pri ohranjanju poseljenosti podeželja in kulturne krajine kot kakovostnega življenjskega in sprostitvenega prostora za Ljubljančane, prebivalce MOL in njene obiskovalce;
 • ohranjanju naravnega bogastva v MOL (predvsem Ljubljansko Barje);
 • osveščanju mladih in širše javnosti o pomembnosti varovanja okolja.

Ekokmetije v MOL

 

V letu 1998 v MOL še ni bilo nobene ekološke kmetije v nadzoru ekološke pridelave, ob koncu leta 2008 pa že 17. Od tega jih je 11 že pridobilo naziv »ekološka kmetija - EKO« (zaključeno preusmerjanje), ostale so v preusmerjanju.

 

Seznam kmetij v nadzoru ekološke pridelave v MOL - stanje konec l. 2008:

 

1. Bizjan Milan (EKO)

Podgrajska cesta 9c
1129 LJUBLJANA

 

2. Čemažar Anton

Kleče 25

1000 Ljubljana 

 

3. Ekološka kmetija Avšič (EKO)
Savlje 90a

1000 LJUBLJANA

 

4. Ilar Anica

Lipe 20

1000 Ljubljana 

 

5. Košir Rozalija (EKO)
Kozarska 1
1000 LJUBLJANA

 

6. Kranjec Emil
Kajakaška cesta 53
1211 Ljubljana - Šmartno

 

7. Leskovšek Pavla

Litijska c. 313 a

1261 Lj-Dobrunje

8. Ložar Albin (EKO)
Ižanska c. 293
1000 LJUBLJANA

 

9. Močilnik Ana (EKO)
Rašica 2
1211 Lj.-Šmartno

 

10. Posestvo Razori (EKO)
Majda Čuš
Zagradišče 13
1261 LJUBLJANA

 

11. Pupis Miha (EKO)
Črna vas 265
1000 LJUBLJANA

 

12. Studen Stane, Silva (EKO)
Obrije 23 b
1000 LJUBLJANA

 

13. Suhoveršnik Alojz

Spodnje gameljne 36
1211 Ljubljana - Šmartno

 

14. Tome Anton
Kajakaška cesta 61
1211 Ljubljana - Šmartno 

 

15. Zeleni hit d.o.o. - rastlinjak (EKO)

Savlje 90a

1000 LJUBLJANA

 

16. Žagar Aleš (EKO)

Orle 21b

1000 Ljubljana 

 

17. Žulj Drago (EKO)
Knezov štradon 34
1108 Lj - Vič

 

  

 

Poleg tega je v program »Preusmerjanje...« vključenih še približno 20 kmetij, ki se zanimajo za preusmeritev, in približno 150 kmetij na vodovarstvenem območju MOL.

Razvoj programa

 

L. 1997 smo na Inštitutu za trajnostni razvoj na osnovi zanimanja MOL pripravil predlog razvojnega projekta Preusmerjanje kmetij v Mestni občini Ljubljana v ekološko kmetijstvo, ki smo ga pilotno začeli izvajati l. 1998 na dveh kmetijah. V tem času je bilo ekokmetijstvo v Sloveniji še povsem na začetku, saj sta bili leto prej ustanovljeni prvi dve združenji ekokmetov in so bili sprejeti prvi zasebni standardi, l. 1998 pa so se kmetije prvič lahko vključile v sistem nadzora ekokmetovanja.

Kmetije se za preusmerjanje ponavadi odločijo počasi, po temeljitem premisleku, večletnem spoznavanju ekološkega kmetijstva, opazovanju izkušenj drugih ekokmetij, prilagajanju načina gospodarjenja standardom oziroma zakonodaji za ekološko kmetijstvo – kar ni vedno enostavno (preureditev hleva, zagotovitev izpusta za živali, idr.).  Pomembna je vztrajnost in prilagodljivost na strani kmetov in nič manj na naši strani.

Zato skušamo program stalno razvijati v skladu s potrebami ter željami MOL in kmetov. Poskušamo delati čim bolj celovito, kar pomeni:

 

 • delo s kmetijam; to delo je jedro programa in njegov najpomembnejši del;
 • razvoj trženja ekoživil z ljubljanskih kmetij in omogočanje oskrbe Ljubljančank / Ljubljančanov s kakovostnimi ekoživili;
 • informiranje in osveščanje mladih, potrošnikov in javnosti nasploh.

Pri izvajanju programa poleg z MOL – Službo za kmetijstvo sodelujemo tudi z drugimi oddelki MOL in drugimi organizacijami (Združenje ekoloških kmetov osrednje Slovenije, Zveza BIODAR, Kmetijska svetovalna služba, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije – DOPPS, Umanotera, idr.).

 

Dejavnosti programa

 

I. Spodbujanje in nudenje podpore za preusmerjanje v ekološko kmetovanje

 

 • delo z društvi na področju kmetijstva in razvoja podeželja v MOL,
 • delo s skupino kmetov na vodovarstvenem območju (VVO).

 

Tu potekajo naslednje dejavnosti:

 

 • vzpodbujanje zanimanja kmetij za ekološko kmetovanje;
 • pomoč pri izdelavi preusmeritvenih načrtov;
 • pomoč pri prijavi v kontrolno organizacijo za ekološko kmetovanje;
 • pomoč pri razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti;
 • organizacija izobraževanj, predavanj, predstavitev;
 • vzpodbujanje sodelovanja med ekološkimi kmeti.

Od l. 2004 dalje še posebno intenzivno delamo s kmetijami, ki imajo kmetijske površine na vodovarstvenih območjih.

 

II. Razvoj trženja:

 

 • vzpostavitev ekotržnice v Ljubljani (1999) ter koordinacija njenega delovanja in nadaljnjega razvoja;
 • razvoj drugih tržnih povezav med ekološkimi pridelovalci ter predelavo, potrošniki, trgovci in drugimi

 

III. Izobraževanje in osveščanje javnosti:

 

 • delo s šolami v MOL: razvoj novih programov za učne dni na ekološki kmetiji;
 • Ekopraznik v Ljubljani (druga sobota v septembru, Pogačarjev trg);
 • predstavljanje ekokmetijstva v MOL na spletnih straneh MOL in ITR;
 • izdajanje publikacij in drugega tiskanega gradiva;
 • druge dejavnosti izobraževanja in osveščanja javnosti.

 

© 2005-2006 Inštitut za trajnostni razvoj. Vse pravice pridržane.
Naslov: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00.386.1.4397.465, Telefaks: 00.386.1.4397.105, GSM: 00.386.51.368.890, E-pošta: info@itr.si
Spletno oblikovanje - vseved.net