Kmetovanje na VVO

Kmetovanje na VVO

ITR - Inštitut za trajnostni razvoj

 

Kmetovanje na VVO

 

MOL in VVO

 

Leta 2003 je MOP začelo pripravljati uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je s popravki končno obliko dobila v januarju 2006.

 

Zaradi nepripravljenosti in nezmožnosti kmetov za popolno izvajanje uredbe se je MOP odločilo, da rok 01.01.2006 iz osnovne uredbe, ki se nanaša na prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev v okolju bolj prijazno ravnanje s kmetijskimi zemljišči z zmanjšanjem gnojenja in prenehanjem uporabe fitofarmacevtskih sredstev na najožjih vodovarstvenih območjih, podaljša za eno leto, do 01.01. 2007. Prav tako so spremenjene in dopolnjene specifične zahteve, ki se nanašajo na upoštevanje pogojev iz predpisov o ekološkem ali integriranem načinu kmetovanja.

Zakonodaja – spletne povezave: glej spodaj.
 

Preusmerjanje kmetij na območju VVO

 

Uredba je v prvi fazi predvidevala precej širok vodovarstveni pas, kjer bi bil edini sprejet način kmetovanja ali ekološko kmetovanje ali pa zatravitev območja, zato smo se na ITR lotili obsežne animacije kmetij na območju MOL za preusmeritev v ekološko kmetovanje.

 

V letih 2004 in 2005 smo organizirali vrsto predavanj in prikazov dobrih praks ekološkega kmetijstva, vse lastnike zemljišč na VVO smo sprotno obveščali o vseh izdanih uredbah in jih povabili k brezplačnemu svetovanju glede nadaljnje usmeritve kmetije. Pomagali smo tudi pri ustanovitvi in delovanju ožjega odbora kmetov na VVO, ki je za MOP pripravil pripombe na izdano predzadnjo uredbo.

 

S preusmeritvijo kmetij na VVO imamo precej težav, saj kmetje za prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev ne kažejo velikega zanimanja. Razlogi za to so predvsem: intenzivna pridelava (vrtnarstvo), bližina trga (Ljubljana) in težave pri ureditvi izpusta za živali (strnjene urbanizirane vasi).

 

Vsi, ki vas zanima izvedeti več o tem, kako na VVO v MOL preusmeriti kmetijo v ekološko kmetijo, nas pokličite: 01 439 74 60.

 

 

ZAKONODAJA

 

Uredba, ki ureja kmetovanje na VVO:

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 7/2006).

 

 

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 

1. Uredba Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur.l. RS, št. 102/2003, 120/2004, 7/2006).

 

Z 08.02.2006 sta prenehala veljati šesti in sedmi odstavek 5. člena ter 12. in 13. člen te uredbe.

 

2. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (z razporeditvijo vodovarstvenih območij) (Ur.l. RS, št. 120/2004, 7/2006).

Spremembe in dopolnitve.

 

 

Povezava na:

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3298.html

 

 

 

 

  

 

© 2005-2006 Inštitut za trajnostni razvoj. Vse pravice pridržane.
Naslov: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00.386.1.4397.465, Telefaks: 00.386.1.4397.105, GSM: 00.386.51.368.890, E-pošta: info@itr.si
Spletno oblikovanje - vseved.net