Trg ekoživil

Trg ekoživil

ITR - Inštitut za trajnostni razvoj
Pregledujete: ITR izhodišče > Projekti

 

Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015

 

Izvajalca: Inštitut za trajnostni razvoj in Biotehniška fakulteta - Oddelek za zootehniko.

Trajanje:  1.9.2008 do 31.10.2010 

Sofinanciranje:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

V juliju in novembru 2010 smo pripravili javno predstavitev rezultatov:

 

 

"Trg ekoživil v Sloveniji in
potenciali za rast slovenske ekološke tržne pridelave"

 

Center Evropa Ljubljana, 23.11.2010

 

Na dogodku so bile predstavljene značilnosti trga ekoživil v Sloveniji, značilnosti slovenskih tržno usmerjenih ekoloških kmetij, nekatere ovire za preusmerjanje slovenskih kmetij v ekološko pridelavo in priporočila za ukrepe za doseganje ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015. 

 

Predstavitve z dogodka:

 

Uvod v predstavitev projekta

 

1. Cene ekoživil, doc. dr. Aleš Kuhar

    Primerjalna analiza cen ekoživil, Anamarija Slabe (predstavitev julija 2010)

 

2. Intervjuji s ključnimi tržnimi akterji, Ariana-Lucija Tratar-Supan

 

3. Ocena stanja trga ekoživil, Anamarija Slabe

 

4. Značilnosti slovenskih tržno usmerjenih ekoloških kmetij,

    doc. dr. Luka Juvančič

 

5. Intervju z integriranimi pridelovalci sadja in zelenjave,

    Ariana-Lucija Tratar-Supan

 

6. Integracija ugotovitev in priporočila, Anamarija Slabe

 

 

Zaključno poročilo.

© 2005-2006 Inštitut za trajnostni razvoj. Vse pravice pridržane.
Naslov: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00.386.1.4397.465, Telefaks: 00.386.1.4397.105, GSM: 00.386.51.368.890, E-pošta: info@itr.si
Spletno oblikovanje - vseved.net