Publikacije


Ekološko kmetijstvo

thumbnail of Publikacija_Varstvo-podnebja-in-ekokmetijstvo

”Varstvo podnebja na ekoloških kmetijah”

thumbnail of Zgibanka-ANEK-2010

Zgibanka: “SKOK NAPREJ za Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva”

thumbnail of Vizija_TP-ORGANICS

“Vizija za raziskovalni program za ekoživila in ekološko kmetijstvo do leta 2025”

thumbnail of Zgibanka-Pameten-kmet-ima-EKO-krompir-2010

Zgibanka: “Pameten kmet ima ekokrompir! Kam po znanje o ekokmetijstvu?”


Ekološki proizvodi

thumbnail of Priporocila-ZeJN-2011_ITR

“Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil”

thumbnail of Porocilo-CRP-Ekotrg-2010_jav

ZAKLJUČNO POROČILO analize stanja in rasti ponudbe ekoških proizvodov v luči doseganja ciljev ANEK v Slo. do leta 2015

thumbnail of Priporocila-za-ZJN-ITR-2009_koncni

Priporočila za javno naročanje ekoživil


Rastline za biogoriva, posredne spremembe rabe zemljišč in izpusti

Serija “Rastline za biogoriva, posredne spremembe rabe zemljišč in izpusti” (2010)

thumbnail of Afrika-Grabez-zemljisc

Afrika: na voljo vsem. Obseg in posledice grabeža zemljišč za agrogoriva

thumbnail of Biogoriva_Sladkorni-trs_ITR

Sladkorni trs in spremembe rabe zemljišč v Braziliji

thumbnail of Biogoriva_Palmovo-olje_ITR

“Trajnostno” palmovo olje povzroča izsekavanje gozdov

thumbnail of Biogoriva_Soja_ITR

Sojino olje in posredne spremembe rabe zemljišč


GSO

thumbnail of Komu-koristijo-GS_Hrana-za-bioteh_julij-09

“Komu koristijo GS kmetijske rastline? – “hrana” za biotehnološke velikane, ne za revne po svetu” (2009)

thumbnail of GSO2

Brošura: »Genska tehnologija v kmetijstvu in na krožniku? Kaj morate vedeti. Kaj lahko storite.”: 2.del

thumbnail of GSO1

Brošura: »Genska tehnologija v kmetijstvu in na krožniku? Kaj morate vedeti. Kaj lahko storite.”: 1.del

thumbnail of SI_Komu_koristijo_orig

“Komu koristijo GS kmetijske rastline? – povečanje porabe pesticidov”


Kompostiranje

Kompostiranje za šole, vrtce in gospodinjstva (projekt Kompost gre v šolo)

Skupnostno kompostiranje (projekt Kompost gre v šolo)


Prvi slovenski ekovodič

Vodnik po ponudbi za eko & zdravo življenje

VodnikNaslovnica_270x190

PRVI SLOVENSKI EKOVODIČ!

Publikacija predstavlja izbrano ponudbo za eko in zdravo življenje v slovenskem prostoru: ekoživila, ekokozmetika, eko/biogradnja, ekočistila, ekoturistična in – gostinska ponudba … Predstavljena so tudi merila, ki smo jih uporabili za izbor izdelkov in storitev, zanimive spletne povezave, ter kje in katere izdelke lahko najdete na slovenskem trgu.

Predstavitev vsebine:

 • Naslovi certificiranih ekoloških/biodinamičnih kmetij z njihovo ponudbo
 • Naslovi specializiranih trgovin z ekoživili in drugo ekoponudbo
 • Predstavitev certificiranih ekoživil
 • Certificirana naravna/ekološka kozmetika
 • Gostinska ponudbo z ekomeniji
 • Ekoturistična ponudba
 • Storitve eko/biogradnje in opremljanje prostorov
  Ekočistila
 • Informacije o nadzoru ekokmetijstva
 • Priporočene spletne strani, naslovi, stiki …

Izdajatelj: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
Uredili: Anamarija Slabe, Sanja Lončar
Leto izdaje: 2005
Naročilo: info@itr.si
Vodnik je na voljo brezplačno, po pošti ga ne pošiljamo*


Zbornik projekta Odstranimo ovire za trajnostni razvoj podeželja

Zbornik_knjiga_srednja

Zbornik je bil natisnjen v okviru projekta “Odstranimo ovire za trajnostni razvoj podeželja”. Projekt je vseboval regionalne delavnice, zaključno nacionalno konferenco in izdajo publikacije o ovirah za trajnostni razvoj podeželja, z vidika vstopa Slovenije v EU.

Sofinancerji projekta: Delegacija Evropske komisije v RS (program PHARE SPP), Urad vlade RS za informiranje. 2002.

Predstavitev vsebine:

 • Povzetki zaključnega posveta in treh celodnevnih posvetov z delavnicami na temo ekoturizma na ekoloških kmetijah ter problematike uvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 • Predlogi za izboljšave izpostavljene problematike
 • Najzanimivejše ugotovitve projekta in primeri uspešnih praks

Izdajatelj: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
Leto izdaje: 2002
Naročilo: info@itr.si
Zbornik je na voljo brezplačno, po pošti ga ne pošiljamo*


Praksa ekološke živinoreje: Krmljenje in zdravje živali

Praksa_knjiga_srednjaPredstavitev vsebine:

 • Ekološka živinoreja – zaščita živali v praksi
 • Krmljenje živali
 • Povezava med zdravjem živali in krmljenjem
 • Krmljenje v skladu z zahtevami ekološkega kmetijstva
 • Krmljenje živali v ekološkem kmetijstvu (govedo, konji, ovce, koze, prašiči)
 • Reja kokoši nesnic in pitovnih piščancev v ekološkem kmetijstvu
 • Izkušnje iz veterinarske prakse v ekološki živinoreji
 • Zakaj domače živali zbolijo?
 • Homeopatija;
 • Motnje plodnosti;
 • Črevesne motnje;
 • Zajedavci;
 • Presušitev in telitev;
 • Mali prežvekovalci.

Izdajatelj: Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana
Leto izdaje: 2001
Cena z DDV: 15 EUR + poštnina
Naročilo: info@itr.si


Znanstveni in strokovni članki

 • Lampič, B. in Slabe, A. 2013. Tržna pridelava na ekoloških kmetijah kot dejavnik razvoja na podeželju (Market-oriented production of organic farms as a factor of rural development), v: Nove razvojne perspektive (New developmental perspectives), J. Nared et al. (ur.), Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana, s. 111-125 (http://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612544904_.pdf)
 • SLABE, Anamarija, LAMPIČ, Barbara, JUVANČIČ, Luka. Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji. Dela. [Tiskana izd.], 2011, [Št.] 36, str. 93-109. [COBISS.SI-ID 47798882]
 • SLABE, Anamarija, ČERNE, Mihaela. Ekološko in biološko-dinamično semenarstvo – vabilo k sodelovanju. Biodar, 2002, letn. 2, št. 3, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1632616]


Poljudni članek

  • PIHLAR, Tatjana, SLABE, Anamarija, KLINC, Miran, ŽIDAN, Dejan, RASPOR, Peter. Hrana za avtomobile jemlje hrano ljudem : apetiti po gradnji bioplinarn so veliki tudi v Sloveniji, ki pa za surovino uporablja tudi koruzo, ne le živalskih odpadkov. Dnevnik, 16. okt. 2010, št. 241, letn. 60, str. 4, ilustr. http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042395775. [COBISS.SI-ID 4076920]Študije in rezultati raziskav

  • ŽIVČIČ, Lidija, RAJŠEK, Primož, DERMELJ, Marjana, KLEMENC, Andrej, HAFNER, Mateja, OGORELEC WAGNER, Vida, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, SLABE, Anamarija, DEBELJAK, Marko, SOVINC, Andrej, MACAROL, Bogdan, KEUC, Albin, ROBNIK, Sonja, MAREGA, Milena, LOTRIČ, Jerneja, BRATUŠA, Alenka, PAVŠER, Nada, DEKLEVA, Majda. Draft country profile on the implementation of sustainable development in the Republic of Slovenia : report to the Ministry of Environment and Spatial Planning RS. Ljubljana: Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, 2002. 176 str. [COBISS.SI-ID 3318649]
  • SLABE, Anamarija, KUHAR, Aleš, JUVANČIČ, Luka, TRATAR SUPAN, Ariana Lucija, LAMPIČ, Barbara, POHAR, Jurij, GOREČAN, Maja, KODELJA, Urška. Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do 2015 : zaključno poročilo. Domžale: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko; Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2010. 78 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 44169058]
  • KLEMENČIČ, Marijan M., LAMPIČ, Barbara, PERPAR, Anton, POTOČNIK SLAVIČ, Irma, SLABE, Anamarija. Ciljni raziskovalni program “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006“, Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti : končno poročilo : (V4-0755-02). Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta: Biotehniška fakulteta: Inštitut za trajnostni razvoj, 2005. 169 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 30687842]
  • STRITIH, Jernej, HENIGMAN, Alenka, PLEVNIK, Aljaž, VOVK KORŽE, Ana, SLABE, Anamarija, KLEMENC, Andrej, KOVAČ, Bogomir, VRHOVŠEK, Danijel, PLUT, Dušan, PRAŠNIKAR, Dušan, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, DERMELJ, Marjana, KERŠIČ-SVETEL, Marjeta, TOMŠIČ, Mihael Gabrijel, BOGATAJ, Nevenka, VAHTAR, Marta, OGRIN, Matej, NOVAK, Peter, LAH, Polona, KARBA, Renata, OGORELEC WAGNER, Vida, SKABERNE, Barbara (ur.). Plan B za Slovenijo : pobuda za trajnostni razvoj 1.0 : vizija: Slovenija je država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo : povzetek. Ljubljana: Umanotera, 2007. 22 str. ISBN 978-961-6450-17-1. http://www.PlanBzaSlovenijo.si. [COBISS.SI-ID 232498944]


Intervjuji

 • RASPOR, Peter, SLABE, Anamarija, VRHUNC, Meta, LOGAR, Mateja. Previdnost, ne pa panika! : smrtno nevarni mutant bakterije Escherichia coli ali EHEC : [pogovor z dr. Petrom Rasporjem in drugimi strokovnjaki]. Jana (Ljubl.), 7. jun. 2011, letn. 39, št. 23, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 3933816]
 • RASPOR, Peter, SLABE, Anamarija. Lačni ob preobilici hrane. 7D. [Tiskana izd.], 25. feb. 2009, leto 58, št. 8, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 3634296]
 • JAVORNIK, Branka, SLABE, Anamarija, KOS, Janko. Dvom na krožniku : gensko spremenjeno hrano odobrava petina Slovencev. Mag (Ljubl.), 23. maj 2007, letn. 13, št. 21, str. 66-67, fotografije. [COBISS.SI-ID 5100921]

O gensko spremenjenih rastlinah tudi na tej povezavi:


Prispevki na konferencah

  • SLABE, Anamarija. Kmetijska zemljišča v kontekstu trajnostnega razvoja Slovenije. V: Bomo ostali brez kmetijskih zemljišč in brez hrane? : posvet o varovanju kmetijskih zemljišč, Ljubljana, dvorana Državnega sveta, 28.3.2011. Ljubljana: Državni zbor, 2011, str. [1-4]. http://www.svo-rs.si/web/portal.nsf/ae76a4ee10890d4bc1256fb9005f74fe/e21557e3cc4b4becc125785b0046fffd/$FILE/ATT7BT5K/2SVOASlabe.pdf. [COBISS.SI-ID 46419554]
  • SLABE, Anamarija. The organic market in Slovenia: the role of domestic production and direct sales. V: Organic farming as an opportunity for European agriculture : Proceedings. [S. l.: Ministry of Rural Development], 2011, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 46037090]
  • SLABE, Anamarija. Tržno obnašanje slovenskih ekoloških kmetij v razmerah slovenskega trga ekoživil = Market performance of Slovenian organic farms in the context of Slovenian organic market. V: JERALA, Milena (ur.), KRAMARIČ, Martina (ur.), POGORELEC, Andrej (ur.), KOLENC ARTIČEK, Majda (ur.). Prenos inovacij, znanj in izkušenj v vsakdanjo rabo : zbornik referatov. Naklo: Biotehniški center, 2012, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 49215842]
  • SLABE, Anamarija, BRATUŠA, Alenka, TRATAR SUPAN, Ariana Lucija. Ocena ponudbe ekoživil v Sloveniji – preiskovalna analiza stanja. V: KAVČIČ, Stane (ur.). 3. konferenca DAES, Moravske Toplice, 10.-11. november 2005. Slovenija v EU – izzivi za kmetijstvo, živilstvo in podeželje. 1. izd. Ljubljana: Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije – DAES, 2006, str. 203-215. [COBISS.SI-ID 44722274]
  • ČERNE, Mihaela, SLABE, Anamarija, JURŠE-ROGELJ, Helena, PEČAR FONOVIĆ, Urša, FABJAN, Jožica, BUSAR, Staška, COKAN-GRENKO, Cvetka, TRČEK-KOVŠE, Natalija, TOMAŽIČ, Edvin. Slovenske sorte vrtnin v ekološkem pridelovanju in semenarstvu. V: PODGORŠEK, Jože (ur.). Vrtnarstvo : kako do zdrave hrane in okolja? : zbornik referatov. Novo mesto: Kmetijsko gozdarski zavod: KZ Krka: Kmetijska šola Grm, 2005, str. 280-289. [COBISS.SI-ID 1862760]
  • ČERNE, Mihaela, SLABE, Anamarija, JURŠE-ROGELJ, Helena. Ekološko semenarstvo povrća = Organic seed production of vegetables. V: ZEČEVIĆ, Bogoljub (ur.). Zbornik radova. Beograd: Institut za istrživanja u poljoprivredi Srbija, Centar za povrtarstvo Smederevska Palanka, 2004, str. 100-104. [COBISS.SI-ID 1955688]
  • SLABE, Anamarija. Pomen ekološke pridelave hrane za ohranjanje zdravja. V: ŠTABUC, Borut (ur.). Prehrana in rak. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku [etc.], 2000, str. 81-85. [COBISS.SI-ID 12471257]
  • SLABE, Anamarija. Can civic food networks help bridging the gap between small organic farms and urban organic food demand?. V: Agriculture in an urbanizing society : programme book : book of abstracts. Wageningen: [Wageningen University], 2012, str. [24]. [COBISS.SI-ID 48630882]
  • SLABE, Anamarija. Razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji : (development of organic farming in Slovenia). V: KREFT, Ivan (ur.). Rastlinska hrana za zdravje ljudi : posvetovanje v petek, 30. marca 2001, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2001, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 17859885]
  • SLABE, Anamarija, BRATUŠA, Alenka, VADNAL, Katja. Profile of organic farmers in Slovenia. V: ALFÖLDI, Thomas (ur.). 13th International IFOAM Scientific Conference, Convention Center Basel 28 to 31 August 2000. IFOAM 2000 – the world grows organic : proceedings. Zürich: VDF; [Amsterdam]: IOS Press, 2000, str. 690. [COBISS.SI-ID 3454585]
  • SLABE, Anamarija. Ekološko kmetijstvo – obvezna sestavina poučevanja za trajnostni razvoj. V: Lokalna oskrba s hrano : povzetki referatov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2010, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 43564642]
  • ČERNE, Mihaela, SLABE, Anamarija, JURŠE-ROGELJ, Helena. Ekološko semenarstvo povrća = Organic seed production of vegetables. V: ZEČEVIĆ, Bogoljub (ur.). Zbornik izvoda. Beograd: Institut za istrživanja u poljoprivredi Srbija, Centar za povrtarstvo Smederevska Palanka, 2004, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 1831528]
  • SLABE, Anamarija. Can civic food networks help bridging the gap between small organic farms and urban organic food demand? : [predavanje na International conference on multifunctional agriculture and urban – rural relations, Wageningen, The Netherlands, April 1st – 4th, 2012]. Wageningen: [s. n.], 2012. [COBISS.SI-ID 48611426]


Druge publikacije

  • SLABE, Anamarija (ur.), LONČAR, Sanja (ur.). Vodnik po ponudbi za eko & zdravo življenje. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2005. ISBN 961-90364-4-1. [COBISS.SI-ID 222344704]
  • SLABE, Anamarija (ur.). Ekološko semenarstvo, (Biodar, Letn. 3, št. 3). Ljubljana: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2003. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3388460]
  • JURŠE ROGELJ, Helena (ur.), SLABE, Anamarija (ur.). Uvodno izobraževanje o ekološkem semenarstvu : priročnik za pridelovalce. [Ljubljana]: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2003. 62 str., tabele, skice. [COBISS.SI-ID 1635944]
  • SLABE, Anamarija (ur.). Zbornik posveta Ohranjanje slovenskih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin v pridelavi, ter možnosti ekološkega semenarstva, Gornja Radgona, 26. avgust 2003. Ljubljana: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2003. ISBN 961-91201-0-8. [COBISS.SI-ID 126959104]
  • SLABE, Anamarija (ur.). Odstranimo ovire za trajnostni razvoj podeželja : zbornik projekta. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2002. 38 str., ilustr. ISBN 961-90364-3-3. [COBISS.SI-ID 121434880]
  • Standardi za ekološko pridelavo in predelavo Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije : standardi za znamko Biodar. Ljubljana: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 2002. 34 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 118528000]
  • SLABE, Anamarija (ur.). Praksa ekološke živinoreje : krmljenje in zdravje živali. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2001. 119 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90364-2-5. [COBISS.SI-ID 115069696]
  • SLABE, Anamarija, DOLENC, Ana Romana. Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2011. ISBN 978-961-90364-7-1. http://www.itr.si/. [COBISS.SI-ID 255058432]
  • NIGGLI, Urs, SLABE, Anamarija. Vizija za raziskovalni program za ekoživila in ekološko kmetijstvo do leta 2025 : tehnološka platforma Organics : ekokmetijsko znanje za prihodnost. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2009. ISBN 978-961-90364-5-7. [COBISS.SI-ID 246381824]
  • SCHMID, Otto, SLABE, Anamarija. Organic action plans : development, implementation and evaluation : a resource manual for the organic food and farming sector. Frick: Research Institute of Organic Agriculture; Brussels: IFOAM EU Group, 2008. 105 str., barvne ilustr. ISBN 978-3-03736-022-4. [COBISS.SI-ID 42226786]
  • SLABE, Anamarija. “Pri gensko spremenjenih organizmih gre za etično vprašanje” : biotehnologija. Mladina, 28. jul. 2007, [Št.] 30, str. 46-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 238742272]
  • BAVEC, Martina, BAVEC, Franc, REPIČ, Polonca, FLISAR NOVAK, Zita, POŠTRAK, Nevenka, BANTAN, Irena, PEVEC, Tatjana, MALJEVIČ, Jože, MATIS, Gustav, MIKLAVC, Jože, PŠAKER, Peter, DAROVIC, Anton, ŠTABUC-STARČEVIČ, Dominika, AMBROŽIČ, Ivan, ZUPANČIČ, Mitja, SLABE, Anamarija, TKALČIČ, Eva, OREŠEK, Erika. Ekološko kmetijstvo, (Knjižnica za pospeševanje kmetijstva). Ljubljana: Kmečki glas, 2001. 448 str., ilustr. ISBN 961-203-207-6. [COBISS.SI-ID 110521088]


Comments are closed