Poziv organizacijam civilne družbe

Izrazite podporo Pomladni zvezi, največji koaliciji civilne družbe v Evropi!

Organizacije civilne družbe in sindikate vabimo, da podprete Pomladno zvezo – Spring Alliance, največjo koalicijo civilne družbe v EU.

Pomladna zveza je široko gibanje, ki se zavzema za takšno EU, ki bo v središče politik postavila ljudi in planet. Vplivati želi zlasti na “novi” inštituciji EU (Evropski parlament, Evropska komisija) ter na Svet EU.

Ustanovile so jo štiri vodilne organizacije civilne družbe v EU: EEB (Evropski okoljski biro), Konfede-racija evropskih sindikatovSocialna platforma in Concord. Pridružila se ji je vrsta drugih organizacij civilne družbe z najrazličnejših področij.

Pomladna zveza je pred kratkim predstavila svoj manifest, s katerim želi vplivati na petletno strategijo EU, o kateri bo marca 2010 odločal Evropski svet. Manifest navaja konkretne predloge, kot so:
• merjenje napredka s pripomočki, ki segajo onkraj bruto nacionalnega dohodka, vključno s kazalniki ravni revščine, enakosti, rabe naravnih virov in pritiskov na ekosisteme;
• uskladitev obdavčitve kapitalskih dobičkov, da bi preprečili davčni, socialni in okoljski damping na evropski in mednarodni ravni;
• podroben evropski rešilni načrt za biotsko raznovrstnost;
• letne in zavezujoče časovnice za dosego cilja 0,7 % bruto nacionalnega dohodka uradne razvojne pomoči.

Preberite več …

Bookmark the permalink.

Comments are closed