Pobuda za novo nacionalno poklicno kvalifikacijo

V sodelovanju z nacionalnim svetovalnim odborom in eko-socialno kmetijo Kocljevina smo v marcu oddali pobudo za novo nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za poklic »POMOČNIK EKOLOŠKEGA VRTNARJA«, ki smo jo predstavili tudi na seji strokovne komisije Centra RS za poklicno izobraževanje. S pobudo želimo povezati zaposlovalno stisko dolgotrajno brezposelnih skupin in ekonomski razvoj ekološke kmetijske panoge.

Pobuda je nastala v okviru sodelovanja s partnerji iz Turčije, Bolgarije in Belgije v projektu ECOGARD, ki ga sofinancira EU preko programa ERASMUS+ in bo trajal do septembra 2020. Namen projekta je razviti novo poklicno kvalifikacijo za dolgotrajno brezposelne osebe (tudi osebe s posebnimi potrebami), zato s partnerji razvijamo program izobraževanja, učna gradiva in mehanizme za evalvacijo. Od 14. do 18. oktobra 2019 bomo tako v Sloveniji gostili mednarodno pilotno delavnico za predvidoma štirinajst evropskih učencev s posebnimi potrebami, kjer bomo dosedanje delo tudi praktično preverili. Upamo, da bomo s pomočjo projekta ciljnim skupinam lahko omogočili trajnostno zaposlitev ter prehod iz pasivne v aktivno vlogo, tako na trgu dela kot tudi v družbi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed