Povejte svoje mnenje o prihodnosti EU! Z manifestom Pomladne zveze … 

Na Inštitutu za trajnostni razvoj slovenske organizacije civilne družbe in državljane pozivamo, da se vključite v posvetovanje o EU leta 2020 oziroma o prihodnosti Strategije “EU 2020”.

Zavedamo se, da je to posvetovanje za marsikatero organizacijo lahko zahtevno. Toda ker so sedanje velike gospodarske, okoljske in socialne težave sprožile bolj temeljito razpravo o prihodnosti EU, kot smo je bili vajeni doslej, je to lahko velika priložnost za načrtovanje usmeritve, ki bi Evropo pripeljala bliže idealu trajnostne – okoljsko, gospodarsko in socialno uravnotežene družbe.

Zato vas vabimo, da izkoristite prispevek, ki so ga lani oblikovale organizacije civilne družbe v okviru Pomladne zveze (Spring Alliance). V celoletnem procesu posvetovanj je bil pripravljen Manifest Pomladne zveze, ki obravnava veliko vprašanj v zvezi z okrepljenim in okolju prijaznejšim socialnim tržnim gospodarstvom, in tako predstavlja odličen prispevek k viziji EU 2020 …

Več …

Bookmark the permalink.

Comments are closed