Poslanstvo

Inštitut za trajnostni razvoj je zasebni neprofitni zavod, ustanovljen l. 1995.

Naše širše poslanstvo je prizadevanje za integracijo načel trajnostnega razvoja v prakso in v strateške razvojne dokumente. Naše ožje poslanstvo je udejanjanje trajnostnega razvoja v kmetijstvu in na podeželju ter spodbujanje razvoja živih povezav med urbanim in podeželskim prostorom.

Cilji našega dela so:

 • integracija načel trajnostnega razvoja v strateške razvojne dokumente in prakso;
 • čim širša uveljavitev ekološkega kmetijstva in trajnostnega razvoja podeželja v Sloveniji, v EU in v svetu;
 • trajno varovanje okolja in ohranjanje narave v kmetijstvu in s pomočjo kmetijstva.

Teme našega dela so:

 • ekološko kmetijstvo – preusmerjanje, tehnologije, celostni pristop in razmišljanje;
 • pomoč pri vzpostavljanju tržnih povezav med ekološkimi pridelovalci ter predelavo, potrošniki, trgovci in drugimi;
 • zeleni turizem na podeželju (ekoturistične kmetije; povezovanje turizma in ekokmetijstva);
 • trajnostni razvoj podeželja;
 • varstvo narave in okolja v kmetijstvu in na podeželju (vklj. s trajnostno rabo in ravnanjem z naravnimi viri, vodo, energijo idr.);
 • kmetijska politika in politika razvoja podeželja, prehranska politika;
 • polnovredna prehrana in celostni vidiki prehrane ter kakovosti bivanja (zdravje – okolje – ekonomija);
 • krepitev vloge nevladnih organizacij pri uveljavljanju načel trajnostnega razvoja (vpliv na strateške razvojne dokumente, sodelovanje pri izvajanju).

Načini našega dela so:

 • raziskovanje in razvojni projekti;
 • informiranje, animiranje, osveščanje, izobraževanje, izdajanje publikacij;
 • svetovanje (še posebej svetovanje na ekokmetijah);
 • organiziranje posvetov, konferenc, javnih prireditev in dogodkov;
 • mreženje, projektno in programsko sodelovanje z drugimi organizacijami, še posebej NVO;
 • delo z vsemi ciljnimi skupinami, še posebej pa s kmeti, strokovnjaki in otroci oz. mladimi.

Comments are closed