Mreženje

Zavod ITR je aktiven član v več mednarodnih organizacijah:

Mreža Plan B za Slovenijo – V mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj smo združene okoljske nevladne organizacije, ki trajnostni razvoj razumemo kot razvoj, ki bo zadovoljil trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.

EEB – European Environmental Bureau. Je največja mrežna organizacija evropskih NVO. Člani od l. 2001.

IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements (Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo). Največja svetovna mrežna organizacija gibanj za ekološko kmetijstvo. Člani od l. 1997.

IFOAM EU – Regionalna organizacija IFOAM za EU. V njej prek članstva v Izvršnem odboru predstavljamo tudi ostale slovenske člane (Zveza Biodar). A. Slabe je članica Odbora IFOAM EU.

GENET – mrežna organizacija NVO, ki delujejo na področju genske tehnologije.

PAN Europe – Pesticide Action Network je mednarodna nevladna organizacija, ki si prizadeva za zmanjševanje rabe kemično sintetičnih pesticidov, s pomočjo osveščanja in kampanj. Člani smo od l. 2014.

SLOGA – Slovenska Platforma NVO za Razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Člani od l. 2018.

Zavod ITR je član in soustanovitelj mednarodne platforme za tehnologijo in inovacije v ekološkem kmetijstvu TIPI – the Technology Innovation Platform of IFOAM.

Članstvo v teh mednarodnih organizacijah nam omogoča bistveno bolj kakovostno in poglobljeno delo na področju varstva okolja v Sloveniji, zaradi hitrega in neposrednega dostopa do mnogih okoljsko pomembnih informacij glede politik, metod in rezultatov raziskav.

Omogoča nam tudi, da mnenja in interese slovenskih okoljevarstvenih NVO posredujemo na mednarodno oz. EU raven.

Comments are closed