Seznam usposabljanj

Obvezna usposabljanja kmetov, ki so vstopili v Ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014-2020

 

OBVEZNA JE PREDHODNA PRIJAVA!

 

Pridelovalci, ki so se vključili v ukrep EK (= zavezanci), morajo obvezno opraviti usposabljanje v obsegu 6 ur (4 ure predavanj in 2 uri ogleda dobre prakse). Usposabljanja v letu 2015 izvajamo na Inštitutu za trajnostni razvoj s partnerjem Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Z letošnjimi usposabljanji zavezanci pridobijo osnovna nujna znanja o zahtevah za ekološko kmetovanje ter o varovanju voda, tal in podnebja pri ekološkem kmetovanju (3 ure), in znanja s področja trženja, ali ekološkega semenarstva ali ekološkega čebelarstva (na izbiro, 1 ura). Izvedli bomo po eno usposabljanje za ekološko semenarstvo in ekološko čebelarstvo (po ena lokacija za vso državo), vsa ostala usposabljanja pa bodo vključevala 1 uro s temo trženja.

 

Ogled dobre prakse praviloma poteka isti dan neposredno po predavanjih, kadar so ta v dopoldanskem terminu. Med predavanji in ogledom je ura časa za vožnjo in malico.

Za popoldanske termine predavanj pa je ogled dobrih praks tudi v popoldanskem času, praviloma naslednji dan, a ne povsod (prosimo, preverite izbrano lokacijo). Del usposabljanj poteka tudi ob sobotah.

Lokacija dobre prakse je od lokacije pripadajočega usposabljanja oddaljena praviloma 10 – 20 km, izjemoma več.

Prevoz in prehrana nista organizirana in si ju udeleženci zagotovijo sami. Svetujemo, da se pri prevozih po potrebi povežete med seboj, zlasti za usposabljanja za ekološko semenarstvo in ekološko čebelarstvo.

 

Ekološki pridelovalci, ki so se vključili tudi v ukrep Ekološko čebelarstvo, se morajo obvezno udeležiti njim namenjenega usposabljanja in ogleda dobre prakse za ekološko čebelarstvo. Predviden je en termin, v katerem je zagotovljeno mesto vsem zavezancem za usposabljanje za ekološko čebelarstvo, preostala mesta pa lahko zapolnijo drugi zainteresirani zavezanci.

 

Ekološki pridelovalci, ki so se vključili tudi v ukrep Ekološko semenarstvo, se morajo obvezno udeležiti njim namenjenega termina z usposabljanjem in dobro prakso za ekološko semenarstvo. Predviden je en termin, v katerem je zagotovljeno mesto vsem tem zavezancem, preostala mesta pa lahko zapolnijo drugi zavezanci, zainteresirani za semenarstvo.

 

Inštitut za trajnostni razvoj in FKBV bosta v 12 regijah izvedla 41 usposabljanj, na katera bomo sprejemali prijave do zapolnitve mest. Usposabljanja bodo potekala od 15.9.2015 do 30.10.2015.

 

V nadaljevanju je objavljen celoten seznam vseh predvidenih lokacij in terminov usposabljanj.

 

Zaradi številčne omejitve udeležencev na posameznem usposabljanju se morate vsi zavezanci na ta usposabljanja obvezno predhodno prijaviti.

 

Prijave bomo na Inštitutu za trajnostni razvoj sprejemali do zapolnitve mest: TAKOJ se lahko prijavite na e-naslov info@itr.si ali prek spletne aplikacije, od 28.8.2015 dalje pa tudi na telefonskih številkah 01/43 97 460 ali 051 368 890 vsak delovnik od 8. do 16. ure. Ob prijavi navedete priimek, ime, naslov bivališča, KMG-MID, izbrano lokacijo in kontaktni podatek za morebitno povratno komunikacijo (e-naslov, tel. št.) – zelo priporočamo.

 

V primeru zapolnitve mest na posamezni lokaciji boste preusmerjeni na druge lokacije. Prosimo vas, da s prijavami ne odlašate, da si zagotovite vam najustreznejšo lokacijo in čas.

POZOR: Lahko se prijavite le za eno lokacijo hkrati. Pri prijavi bodo imeli prednost tisti, ki se prijavljajo prvič. Če se ne udeležite usposabljanja, za katero ste se prijavili, se boste na drugo lokacijo lahko prijavili dva delovna dneva pred usposabljanjem, če bodo še prosta mesta. Morebitno neudelžbo iz nujnih razlogov pa prosimo sporočite takoj.

Na usposabljanje prinesite številko KMG-MID.

 

Morebitne dodatne podrobnejše informacije in dopolnitve preverjajte na spletni strani za prijave.

 

SEZNAM LOKACIJ IN TERMINOV za usposabljanje kmetov, ki so vstopili v Ukrep EKOLOŠKO KMETOVANJE iz PRP 2014-2020

 

EKOLOŠKO ČEBELARSTVO

DATUM

LOKACIJA

URA

10.10.2015

Ekološka kmetija Malenšek, Maline pri Štrekljevcu 17, Semič

Ogled dobre prakse: ekološko čebelarstvo Pavlin, Sela 8, Semič

10-16:30

 EKOLOŠKO SEMENARSTVO

DATUM

LOKACIJA

URA

28.9.2015

Rakičan, Lendavska ulica 28, Murska Sobota

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Kasaš, Glavna ulica 17, Lendava

9-16h

 Pomurska regija

DATUM

LOKACIJA

URA

28.9.2015

Rakičan, Lendavska ulica 28, Murska Sobota

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Kasaš, Glavna ulica 17, Lendava 

9-16h

5.10.2015

Kulturni dom, Križevci pri Ljutomeru 11, Križevci pri Ljutomeru

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Slavič, Vučja vas 51, Križevci pri Ljutomeru 

9-16h

Podravska regija

DATUM

LOKACIJA

URA

19.9.2015

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Turinek Matjaž, Jareninski dol 2, Jarenina 

9-16h

24.9.2015

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče

Ogled dobre prakse na FKBV, Pivola 10, Hoče

9-15h

15.10.2015

16.10.2015

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče

Ogled dobre prakse na FKBV, Pivola 10, Hoče

16-20h

16-18h

19.10.2015

20.10.2015

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Valentan, Vodole 36, Malečnik 

16-20h

16-18h

Koroška regija

DATUM

LOKACIJA

URA

28.9.2015

29.9.2015

Družbeni dom Prevalje, Trg 2a, Prevalje

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Klavž, Javorje 11, Črna na Koroškem 

16-20h

16-18h

29.9.2015

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče

Ogled dobre prakse na FKBV, Pivola 10, Hoče 

9-15h

30.9.2015

Mladinski kulturni center Slovenj Gradec (Spotur), Ozare 18, Slovenj Gradec

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Ažnoh, Gmajna 27, Slovenj Gradec 

9-16h

Savinjska regija

DATUM

LOKACIJA

URA

30.9.2015

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče

Ogled dobre prakse na FKBV, Pivola 10, Hoče

9-15h

3.10.2015

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, Hoče

Ogled dobre prakse na FKBV, Pivola 10, Hoče 

9-15h

6.10.2015

ogled:

8.10.2015 ob 14. uri

Kulturni dom v Mozirju, Hribernikova Ulica 1, Mozirje

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Kugovnik, Letuš 65, Šmartno ob Paki

Ogled bo na naslovu Podgorje pri Letušu 21

Navodilo za pot: avtoceste zavijemo na odcepu Šentrupert, Mozirje. Pred mostom čez Savinjo zavijemo levo in se peljemo po dolini do konca asfalta, nato zavijemo po cesti v klanec in pridemo neposredno na kmetijo.

Pozor, datum ogleda je 8.10. ob 16. uri (namesto 7.10)!

16-20h

16-18h

8.10.2015

ogled: ob 14. uri

Gostinstvo Lisjak, Miklavž pri Taboru 12, Tabor

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Kugovnik, Letuš 65, Šmartno ob Paki

Lokacija ogleda gl. zgoraj – 7.10.!

9-16h

13.10.2015

Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Lipej (Biodobro), Predenca 22A, Šmarje pri Jelšah

9-16h

15.10.2015

16.10.2015

Kulturni dom Vojnik, Celjska cesta 23a, Vojnik

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Kričaj, Spodnji Dolič 34, Vitanje

16-20h

16-18h

26.10.2015

27.10.2015

Kulturni dom Ljubno, Foršt 6, Ljubno ob Savinji

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Kugovnik, Letuš 65, Šmartno ob Paki

Lokacija ogleda gl. zgoraj – 7.10.!

16-20h

16-18h

 Zasavska regija

DATUM

LOKACIJA

URA

19.10.2015

20.10.2015

Kulturni dom Dol, Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Homšek, Kovk 2, Dol pri Hrastniku

16-20h

16-18h

 Spodnjeposavska regija

DATUM

LOKACIJA

URA

17.9.2015

Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Černelič, Dečno Selo 48, Artiče 

9-16h

29.9.2015

30.9.2015

Kulturni dom v Šentjanžu

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Zabukovec, Gabrijele 29, Krmelj 

16-20h

16-18h

 Jugovzhodna Slovenija

DATUM

LOKACIJA

URA

26.9.2015

Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto (VSŠ)

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Kastelic, Mali vrh 8, Mirna peč 

9-16h

8.10.2015

Območna obrtno podjetniška zbornica Črnomelj, Ul. 21. oktobra 10, Črnomelj

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Totter, Griblje 13, Gradac 

9-16h

22.10.2015

23.10.2015

Šeškov dom, Prešernova ulica 11, Kočevje

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Konda, Dol 6, Stari trg ob Kolpi

16-20h

16-18h

27.10.2015

Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto (VSŠ)

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, Trebnje

9-16h

 Osrednjeslovenska regija

DATUM

LOKACIJA

URA

24.9.2015

Sejna soba v občini Litija, Jerebova ul. 14, Litija

Ogled dobre prakse: ekološka izlet. kmetija Pr’ Blaj, Dragovšek 6, Šmartno pri Litiji

9-16h

30.9.2015

1.10.2015

Krajevna skupnost Šmarca, Trg padlih borcev 2, Kamnik

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Miš, Gorjuša 8, Dob

15:30-19:30h

16-18h

3.10.2015

Kulturni dom na Dobrovi, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova pri Ljubljani

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Orešnik, Šentjošt nad Horjulom 59 a, Horjul

9-16h

12.10.2015

Jakličev dommala dvorana, Videm 34, Videm-Dobrepolje

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Marolt, Mala vas 38, Videm-Dobrepolje

9-16h

Gorenjska regija

DATUM

LOKACIJA

URA

7.10.2015

8.10.2015

OŠ. A. T. Linhart Radovljica, Kranjska c. 27, Radovljica

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Porta (Fister), Ovsiše 55, Podnart

16-20h

16-18h

22.10.2015

23.10.2015

Gasilski dom Trata, Kidričevi cesti 51a, Škofja Loka

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Janez Benedičič, Martinj vrh 24, Železniki

16-20h

16-18h

27.10.2015

Gorjanski dom, Zgornje Gorje 46, Gorje

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Porta (Fister), Ovsiše 55, Podnart

9-16h

29.10.2015

Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, 4202 Naklo

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Krišelj, Hotemaže 116, Preddvor

9-16h

 Primorsko-notranjska regija

DATUM

LOKACIJA

URA

1.10.2015

5.10.2015

OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova ul. 25, Ilirska Bistrica

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Šlosel, Sabonje, Ilirska Bistrica

NAVODILA ZA PRIHOD NA OGLED:

V ponedeljek, 5.10.2015 ob 16. uri

Pozor: Ogled ne bo na naslovu kmetije v vasi, temveč na njivah oz. pri rastlinjaku! Do lokacije ogleda pridete takole:

Na cesti Ilirska Bistrica – Podgrad zavijete proti Sabonjam pri smerokazu (tabli) za Sabonje. Peljete se pribl. 1 km do ekološkega otoka (kontejnerji). Od tam nadaljujete peš (ali z avtomobilom) po makadamski cesti mimo borovcev v hrib do ograje, za katero so njive. Od ekološkega otoka do njiv je še približno en kilometer – vračunajte čas za hojo, če boste šli peš. Če se boste peljali z avtom, zelo priporočamo, da se pripeljete v skupinah, ker je prostor za parkiranje omejen.

V primeru, da se izgubite, pokličite gospo Mileno Šlosel na 070 774 754 ali g. Sašota Studna na 040 840 059.

16-20h

16-18h

9.10.2015

Medgeneracijski center Gaber Loška dolina, C. Notranjskega odr. 45, Stari trg

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Knap, Hacetova 16, Cerknica

9-16h

24.10.2015

 

Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna

Ogled dobre prakse: Posestvo grad Prestranek, Na gradu 9, Prestranek

9-16h

 

 Goriška regija

DATUM

LOKACIJA

URA

5.10.2015

Dvorana Zorana Mušiča v KD Bukovica, Bukovica 43, Volčja Draga

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Mlečnik, Bukovica 31, Volčja draga 

9-16h

10.10.2015

Dom Andreja Manfrede, Gregorčičeva 20, Kobarid

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Bončina, Čadrg 8, Tolmin

9-16h

20.10.2015

21.10.2015

Dvorana v Občini Cerkno, Bevkova ulica 22, Cerkno

Ogled dobre prakse (prosimo, navedite izbiro*):

a)      Bončina, Čadrg 8, Tolmin (reja krav molznic – sirarstvo)

b)      Orešnik, Šentjošt nad Horjulom 59 a, Horjul (kozjereja – sirarstvo)

16-20h

16-18h

20.10.2015

21.10.2015

Dom upokojencev Idrija, Arkova ulica 4, Idrija

Ogled dobre prakse (prosimo, navedite izbiro*):

c)      Bončina, Čadrg 8, Tolmin (reja krav molznic – sirarstvo)

a)      Orešnik, Šentjošt nad Horjulom 59 a, Horjul (kozjereja – sirarstvo) sprememba ure za DP Orešnik!! ogled je od 16-18h

9-13h

1012h

16-18h

28.10.2015

29.10.2015

Kulturni dom Komen, Komen 118, Komen (skupna lokacija z Obalno-kraško regijo)

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Lipičar, Nova vas 15, Miren

16-20h

16-18h

* Zaradi večjih razdalj omogočamo, da si sami izberete eno od dveh ponujenih lokacij dobre prakse.

 

Obalno-kraška regija

DATUM

LOKACIJA

URA

13.10.2015

Dvorana krajevne skupnosti v Novi vasi, Nova vas 50, Sečovlje

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija/oljkarstvo Forte, Sv. Peter 115, Sečovlje

9-16h

22.10.2015

20.10.2015

Kulturni dom v občini Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje-Kozina

Ogled dobre prakse (pred predavanji): ekološka kmetija Šlosel, Sabonje, Ilirska Bistrica

NAVODILA ZA PRIHOD NA OGLED – glej Primorsko-notranjska regija!

16-20h

16-18h

28.10.2015

29.10.2015

Kulturni dom Komen, Komen 118, Komen

Ogled dobre prakse: ekološka kmetija Lipičar, Nova vas 15, Miren

16-20h

16-18h

 

img_5a43c4866dea6

 

 

 

thumbnail of Program-usposabljanj-EK-2015_ITR2[1]

Program usposabljanj EK-2015

Bookmark the permalink.

Comments are closed