4. Ekopraznik v Ljubljani

MEDNARODNI EKOPRAZNIK V LJUBLJANI

Z namenom približati ekoživila in ekološko kmetovanje javnosti smo leta 2002 skupaj z Združenjem ekoloških kmetov osrednje Slovenije organizirali 1. ekopraznik v Ljubljani. V nadaljnjih letih so bili ekoprazniki v Ljubljani na Pogačarjevem trgu največje slovenske prireditve, namenjene predstavljanju ekoživil in ekološkega kmetijstva.

Leta 2005 pa smo 4. ekopraznik  zastavili v precej širših dimenzijah, tako prostorsko kot vsebinsko. Pod naslovom4. ekopraznik v Ljubljani: Živeti dobro – živeti eko in zdravo” je prireditev je prerasla v predstavitev celovite ponudbe za »eko in zdravo življenje« na slovenskem trgu in je potekala na območju stare Ljubljane od Streliške ulice do Levstikovega trga.

Osrednje mesto s skupno 75 stojnicami je bilo še vedno namenjeno ekoživilom na Pogačarjevem trgu, kjer so svoje pridelke ponujali ekokmetje/ekokmetice iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije.

Predsednik dr. Janez Drnovšek pri nakupu ekoživil na 4. ekoprazniku v Ljubljani.

Povsem na novo pa smo omogočili tudi predstavitev vrste drugih dejavnosti, ki podpirajo eko in zdrav življenjski slog: ekološko/biološko gradnjo in materiale, certificirano naravno kozmetiko, ekočistila, ekoturistične kmetije, ekogastronomijo (restavracije in hotele s certificiranimi ekomeniji), pravično trgovino … Obiskovalci so ta področja lahko pobliže spoznali na tematskih predavanjih, predstavitvah in delavnicah, pa tudi na stojnicah na Pogačarjevem trgu.

Predstavila so se tudi združenja in zveza ekoloških in biodinamičnih kmetov iz Slovenije in sosednje Avstrije, druge okoljske nevladne organizacije (DOPPS, Umanotera), Zveza potrošnikov Slovenije, ekošole, organizacije za nadzor ekološkega kmetovanja, ekogostinci in ekoturistične kmetije.

Na Pogačarjevem trgu je bila na voljo tudi “živa” etno glasba.

Etno glasbena skupina Kontrabant v akciji.

Lutkar Kononenko in njegovi “sodelavci”.

Otroci so se lahko dejavno zabavali na ustvarjalnih delavnicah na treh različnih lokacijah in si ogledali lutkovno predstavo.

Prek celega dne je bil na voljo pester program predavanj, delavnic in predstavitev na temo »eko in zdravo«. V prostorih Mestne hiše Ljubljana smo lahko prisluhnili predavanju Sanje Lončar.

 

 

 

Na veliki ekotržnici in v izbranih lokalih v stari Ljubljani se je bilo moč okrepčati z ekoprigrizki in osvežiti z ekočajem ali drugimi napitki.

Ekotržnico na Pogačarjevem trgu smo tako kot doslej organizirali v sodelovanju z Združenjem ekoloških kmetov osrednje Slovenije, program posebnih dogodkov in povezovanje z medijski pokrovitelji posameznih področij pa v sodelovanju s projektom »Skupaj za zdravje človeka in narave«.

Poleg tega smo ob tej priložnosti izdali tudi prvi slovenski eko vodič: Vodnik po ponudbi za eko & zdravo življenje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed