Razprava o Programu razvoja podeželja do l. 2020

ITR v okviru Mreže Plan B za Slovenijo koordinira dejavnosti mreže na področju kmetijstva in samooskrbe.

Anamarija Slabe je na povabilo MKO predstavila stališča Mreže tudi na javni razpravi o predlogu Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do 2020, ki je potekala 12.6.2013 v Novem mestu.
Izpostavila je, da v predlogu OP manjka analiza rezultatov dosedanjih ukrepov (kakšne ukrepe smo izvajali zadnjih 10 let in kakšen je bil njihov učinek) in prioritizacija ciljev.

Navedla je argumente za mnenje Mreže Plan B, da mora ekološko kmetijstvo biti ena od jasnih prioritet PRP do 2020. Predstavila je tudi ključne ukrepe za okrepitev ekološkega kmetijstva, zlasti vzpostavitev ustreznega sistema prenosa znanja, vlogo majhnih kmetij v razvoju zelenih delovnih mest, predlog za okrepitev povezovanja in sodelovanja tudi z neekonomskimi mehanizmi ter nujnost, da prekinemo s prakso “barvanja na zeleno” (primer predstavljanja integrirane pridelave potrošnikom).

thumbnail of SLABE_PRP-NovoMesto-12-6-2013-Samo-za-branje-Zdruljivostni-nain

Predstavitev OP za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slo. kmetijstva in živilstva do 2020

Bookmark the permalink.

Comments are closed