Zadeva: Stališče glede predloga Evropske komisije za novo uredbo o ekološkem kmetijstvu

 

Deležniki ekokmetijskega sektorja, kamor se uvršča tudi Inštitut za trajnostni razvoj, si prizadevamo za trajnostno rast ekoloških živil in kmetijstva po vsej Evropi. Takšen naj bi bil tudi namen predloga Komisije za izboljšano ekokmetijsko uredbo. Vendar menimo, da predlog v sedanji obliki nikakor ni ustrezen, saj ni v skladu s temi prizadevanji.

Predlagana uredba temelji na nepopolni oceni učinka in upošteva le malo priporočil, ki smo jih v ekokmetijskem sektorju v okviru IFOAM EU oblikovali v procesu priprave predloga ter jih posredovali Komisiji. Sedanji predlog bi zelo verjetno privedel do množičnega zmanjšanja ekološke pridelave v Evropi in v Sloveniji, še posebej na račun malih ekoloških kmetij in podjetij ter v manj razvitih regijah. Predlog nove uredbe ogroža sektor, ki trenutno predstavlja enega izmed redkih pozitivnih in rastočih trgov s hrano v Evropi in v Sloveniji, ter ki izpolnjuje pričakovanja potrošnikov in družbe nasploh glede varovanja in izboljšanja okolja. Glavna napaka predloga je, da ne upošteva raznolikosti razmer v vseh državah EU.

Predlog sicer vsebuje nekaj zelo dobrih elementov, vendar pa kot celota postavlja nove ovire in deležnikom ekokmetijskega sektorja nalaga še večje obremenitve, ne da bi zagotovil prave koristi. Zato predlog v sedanji obliki zavračamo, razen če ne bo doživel bistvenih sprememb.

thumbnail of Stalisce-ITR_Uredba-EK

Sporočilo za javnost

Bookmark the permalink.

Comments are closed