Ob svetovnem dnevu voda so oči Evrope uprte v Muro

Na svetovni dan voda koalicija petih okoljskih in ribiških organizacij Living Rivers Europe poziva Slovenijo, naj opusti načrte za gradnjo osmih hidroelektrarniških jezov na Muri. Ti jezovi bi zdravo, prosto tekočo reko spremenili v osem mrtvih vodnih rezervoarjev.

V pozivu sodeluje Inštitut za trajnostni razvoj kot član EEB – Evropskega okoljskega biroja. Poleg EEB koalicijo sestavljajo še Evropska ribiška zveza, Evropska mreža za reke, Mednarodna mokrišča in WWF. Te organizacije skupaj predstavljajo prek 40 milijonov evropskih državljanov.

Načrtovani jezovi kršijo tako slovenske kot EU zakone o varstvu voda in narave, saj bi jezovi uničili Muro in ovirali selitvene poti rib ter pretok rečnih usedlin, s čimer bi ogrozili celotne populacije rib ter divjih živali, ki so od reke odvisni. Reka tudi zagotavlja storitve, ki so za lokalno skupnost izjemnega pomena. Mura za prebivalce ob njej ni le najpomembnejši vir pitne vode, temveč jim omogoča tudi naravno zaščito pred poplavami in pomembna rekreacijska območja.

V kampanji, ki jo je vodil WWF skupaj z drugimi okoljskimi nevladnimi organizacijami, je 77.000 državljanov EU podpisalo peticijo, ki poziva k opustitvi projekta zajezitve Mure. Podpise bodo danes izročili slovenski vladi. Če vlada načrtov ne bo opustila, bodo proti njej vložili uradno pritožbo na Evropski komisiji, v kateri bodo izpostavili ključne kršitve Okvirnega programa direktive o vodah in Nature 2000.

thumbnail of Svetovni-dan-voda_Mura_sporociloITR

Sporočilo za javnost

Logotipi-001

Bookmark the permalink.

Comments are closed