Odpadki – neizkoriščen vir energije v Evropi

SPOROČILO ZA JAVNOST, 26. februar 2014

Evropa ima velik in neizkoriščen potencial pridobivanja naprednih, nizkoogljičnih biogoriv iz odpadkov, nastalih v kmetijstvu, gozdarstvu, industriji in v gospodinjstvih, vendar le, če bo določila visoke trajnostne okvirje in cilje za razogličenje goriv v prometu do leta 2030.

O tem v poročilu “Odpadki – neizkoriščen vir energije v Evropi”.

V projektu, ki ga je podprla koalicija tehnoloških inovatorjev in okoljskih nevladnih organizacij, ugotavljajo, da bi v primeru uporabe vseh trajnostnih odpadkov iz kmetij, gozdov, gospodinjstev in industrije za transportna goriva, ti lahko nadomestili 37 milijonov ton nafte letno do 2030. Povedano drugače, tehnični potencial trajnostnih odpadkov je enak 16 % potreb po gorivih v cestnem prometu v letu 2030.

thumbnail of Napredna-biogoriva_sprocilo-za-javnost

Sporočilo za javnost

Inštitut za trajnostni razvoj, podpornik

Bookmark the permalink.

Comments are closed