Okrogla miza “ANEK”

ČETRTEK, 6.9.2007 ob 14:00

Okrogla miza “Kdaj ekoživila na vsaki mizi? Izvajanje evropskega (EU) in slovenskega akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo”

Center Evropa, Dalmatinova ulica 4

Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo EU je bil sprejet v letu 2001, slovenski nacionalni akcijski načrt za ekološko kmetijstvo pa je vlada potrdila novembra 2005.
Letna rast porabe ekoživil v Sloveniji strmo narašča, pridelava pa temu ne sledi dovolj uspešno.
Kaj se je v času od sprejema akcijskega načrta zgodilo, kako so se predvidene dejavnosti začele uresničevati? Smo v Sloveniji uspeli določiti prednostne dejavnosti? Se nam v prihodnje obeta hitrejši razvoj domače ekoponudbe?
sledi kratka predstavitev:
“Devet let ekološkega kmetijstva v Mestni občini Ljubljana: izkušnje in perspektive”

Sodelujejo: predstavniki MKGP, MOP, organizacij ekokmetov, potrošnikov, trgovskih in predelovalnih verig, raziskovalnih inštitucij, Kmetijsko-gozdarske zbornice.

Bookmark the permalink.

Comments are closed