Okrogla miza

4.9.: okrogla miza »Ekološko kmetijstvo v Sloveniji l. 2013« 

Promet z ekoživili v vrsti držav po vsem svetu – od Evrope do ZDA in Azije – že nekaj let dosega zelo visoko rast (10 – 30% letno). Nič več ni tržna niša, temveč vse pomembnejši del osnovne ponudbe, brez katere ne more nobena trgovska veriga. Na ekoživila se vse bolj navezuje tudi kakovostna gostinska in turistična ponudba (wellness, slow food…). Ekokmetijstvu samemu pa je priznan status varuha okolja in narave; tako ga npr. OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) že vrsto let uporablja kot kazalnik okoljske sprejemljivosti kmetijstva v posameznih državah.
Tudi v Sloveniji povpraševanje po ekoživilih raste, domača ekopridelava pa se sooča z vrsto težav. Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do l. 2015, ki ga je vlada sprejela novembra lani, naj bi spodbudil razvoj sektorja.
Namen okrogle mize je poiskati odgovore na vprašanja, povezana z razvojem sektorja ekokmetijstva in ekoživil v Sloveniji v okviru aktualnega konteksta Akcijskega načrta in pripravljanja Programa razvoja podeželja 2007-2013.
Se v Sloveniji zavedamo strateškega pomena ekokmetijstva za zagotavljanje javnih dobrin, za dolgoročno konkurenčnost domačega kmetijstva in živilstva ter za razvoj kakovostnega turizma in gostinske ponudbe?
Kako uresničujemo Akcijski načrt, katere so glavne ovire in kako jih bomo odpravili, kaj lahko v tem smislu ponudi Program razvoja podeželja 2007-2013?

Ob 16. uri v Slovenskem etnografskem muzeju (SEM), Metelkova 2, Ljubljana – predavalnica v 2. nadstropju upravne stavbe.

Sodelujoči: predstavniki ministrstev (kmetijstvo, okolje, zdravje), ekoloških kmetov, nevladnih organizacij, stroke in izobraževanja:

  • Janja Kokolj Prošek, državna podsekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Alma Vičar, Ministrstvo za okolje in prostor
  • Boris Fras, predsednik Zveze zdruzenj ekoloskih kmetov Slovenije
  • Andrej Medved, direktor DOPPS – Drustva za opazovanje in proucevanje ptic Slovenije
  • Sonja Dolinšek, Poslovni sistemi Mercator
  • Duško Petrovič, ekoloski supermarket Kalček
  • Doroteja Ozimič, direktorica Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, in Valentina Aleksič, sodelavka IKC
thumbnail of porocilo_OkroglaMiza

Povzetek razprave

Dejavnosti v l. 2006 potekajo v okviru projekta »Spodbujanje sodelovanja slovenskih NVO v razpravi o prihodnosti EU: trajnostni razvoj, varstvo okolja in kmetijstvo« s podporo

Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje

Programa Dobra družba, s sredstvi sklada Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: 5. Ekopraznik v Ljubljani – Inštitut za trajnostni razvoj

Comments are closed