KONFERENCA: Aktualno na področju EK 2019

Inštitut za ekološko kmetijstvo, Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Združenjem za ekološko kmetovanje SVS, IKC-Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM in Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije

vabijo na 10. strokovno konferenco AKTUALNO NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 2019,

ki bo v petek, 25. 1. 2019, med 8.30 in 15.30,

v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru, v gradu Hompoš v Pivoli 10, Hoče pri Mariboru.

Nekaj poudarkov iz programa:

  • Novosti iz zakonodaje (nacionalne in EU)
  • Generična promocija ekoloških živil in pridelkov v letu 2019
  • Ekološka živila in napitki v okviru projekta Slovenija – evropska gastronomska destinacija 2021
  • Ekološka živila/hrana na ekoloških kmetijah z dopolnilno dejavnostjo turizem
  • Izboljšanja v verigah vrednosti – ekološko meso in mleko
  • Neskladja na ekoloških kmetijah, v predelavi in pri trženju zaznana s strani različnih kontrolnih in inšpekcijskih organov (CO, AKTRP, MKGP, UVHVVR)
  • Predlogi za novo SKP na podlagi raziskav s področja ekološkega kmetijstva

in  okrogla miza na tematiko: Kako doseči zastavljene cilje v PRP z izboljšavami v verigah vrednosti, generično promocijo (EKOLOŠKO + LOKALNO = IDEALNO)  in vizija za novo programsko obdobje po 2020.

Podrobnejši program dobite v PRILOGI in na spletni strani FKBV (http://www.fkbv.um.si/).

Zaradi lažje organizacije dogodka zbirajo predhodne prijave do 24. 1. 2019 do 8. ure preko spleta FKBV http://www.fkbv.um.si/ oz. na povezavi: TUKAJ.

Dodatne informacije o dogodku dobite na e-naslovu: martina.robacer@um.si.

Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb v programu! Kotizacije za samo udeležbo na dogodku NI.

Srečanje je namenjeno več ciljnim skupinam –  ekološki kmetje in njihova združenja, predelovalni obrati in distributerji ekoloških živil, strokovne službe iz kmetijske svetovalne službe, inšpektorji za kmetijstvo in kakovost kmetijskih proizvodov, certifikacijski organi, kontrolorji ekološkega kmetijstva, uslužbenci AKTRP in MKGP zadolženi za področje ekološkega kmetijstva, pedagoški delavci kmetijskih šol, predstavniki LAS, regijskih razvojnih agencij, lokalnih skupnosti, ki podpirajo ekološko kmetijstvo, mediji in drugi zainteresirani za tematiko ekološkega kmetijstva.

Bookmark the permalink.

Comments are closed