Pet prioritet za spodbuditev razvoja ekološkega kmetijstva

Na posvetu 3.9.2009 v Gornji Radgoni smo razpravljali o tem, kako preusmerjanje v ekološko kmetijstvo premakniti z mrtve točke.

Pet prioritet za spodbuditev razvoja ekološkega kmetijstva

Ljubljana, 27. avgust 2009

Skupina strokovnjakov, ki v vrsti različnih organizacij delajo na področju ekološkega kmetijstva, opozarja, da je stanje ekokmetijstva v Sloveniji štiri leta po sprejetju akcijskega načrta (AN) za ekološko kmetijstvo zelo zaskrbljujoče.

Menijo, da se ob nadaljevanju dosedanjega (ne)izvajanja AN v njem zapisanim ciljem ne bomo niti približali. Stanje v lanskem letu je še zlasti alarmantno: kljub povečevanju prometa z ekoživili v Sloveniji kmetije tega trenda ne zaznavajo in se nanj ne odzivajo; preusmerjanje v ekološko kmetijstvo se je upočasnilo, delež zemljišč pod ekozelenjavo pa se je prvič celo zmanjšal (l. 2008 v primerjavi z l. 2007). Z upočasnjevanjem razvoja ekokmetijstva se v Sloveniji vse bolj oddaljujemo od trajnostnega kmetijstva in obenem zanemarjamo trg.

Zato je skupina izpostavila pet prednostnih nalog ter pristojne inštitucije, zlasti MKGP in KGZS, pozvala k njihovi uresničitvi. Med “Petimi prioritetami za razvoj ekološkega kmetijstva” so vključitev AN v novo Strategijo kmetijstva, razširitev in okrepitev podpornih funkcij na področju ekološkega kmetijstva (svetovanje, izobraževanje, raziskovanje…), preoblikovanje Kmetijske svetovalne službe pri KGZS, odprava administrativnih in drugih neskladnosti med zahtevami za ekološko kmetijstvo ter okrepitev raziskovanja (zlasti uporabnega) v ekološkem kmetijstvu.

Te prednostne naloge bodo predstavili tudi na posvetu 3.9.09 v Gornji Radgoni v času sejma AGRA. Na posvetu, ki ga organizira Inštitut za trajnostni razvoj, pričakujejo odziv pristojnih inštitucij in komentarje publike.

Vabilo na posvet in dokument “Pet prioritet za spodbuditev razvoja ekološkega kmetijstva”.

thumbnail of GorRadgona_PosvetPrenos-znanja-EKO_3.9.09_VABILO

Vabilo na posvet

Bookmark the permalink.

Comments are closed