Plan B za Slovenijo in Platforma za ekološko kmetijstvo

Mnenje o osnutku Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin

Menimo, da v Sloveniji nujno potrebujemo zakonodajo za uvedbo prepovedi pridelave GS rastlin, zato pozdravljamo osnutek Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin (v nadaljevanju: osnutek Zakona), ki ga je MKGP v maju 2015 dalo v javno razpravo.

Po našem mnenju bi bilo sicer potrebno temeljito izboljšanje sedanjih izhodišč in postopkov obravnave GSO za rabo v kmetijstvu in hrani na ravni inštitucij EU v celoti, kar pa se žal kljub številnim in dolgoletnim pozivom še ni zgodilo. V teh razmerah je za države članice EU, ki želijo urediti to vprašanje, sprejetje zakona o prepovedi pridelave GS rastlin na osnovi relevantne nove oziroma spremenjene zakonodaje EU (marec/april 2015) še najboljša možnost. Upravičeno lahko pričakujemo, da bo vrsta držav v kratkem to tudi storila, saj jih devet že sedaj prepoveduje gojenje edine za ta namen odobrene koruze MON810, tudi npr. sosednje Italija (ki je zakon v resnici pravkar sprejela), Avstrija in Madžarska.

Utemeljeni in številni razlogi za prepoved pridelovanja GS rastlin (in uporabe GSO v kmetijstvu in hrani nasploh), ki smo jih večkrat identificirali od začetkov razprave o  tej temi v Sloveniji, se v zadnjih letih niso spremenili; nasprotno, okrepili so se, potreba po ustreznih ukrepih pa se je še povečala.

Zato nas preseneča, da je skupina znanstvenikov pozvala MKGP k umiku zakona in pri tem povsem zanemarila utemeljene okoljske, zdravstvene, socioekonomske in kmetijsko-tehnološke ter tržne negativne vidike uvajanja pridelave GS rastlin v Sloveniji, kar po našem mnenju dobro priča o nevarnostih enostranskega pogleda na uporabo genske tehnologije.

Sprejem zakona narekuje tudi Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 –  »Zagotovimo.si hrano za jutri«, ki jo je sprejel Državni zbor RS dne 29.3.2011, kjer je med »operativnimi cilji« za »krepitev zagotavljanja javnih dobrin kmetijstva na področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine« med drugim navedena tudi: »prepoved gojenja gensko spremenjenih rastlin« (Ur. l. RS 25, 4.4.2011).

Zato v celoti podpiramo čim prejšnjo pripravo in sprejetje zakona, v nadaljevanju pa podajamo svoje predloge glede vsebine.

thumbnail of Vsebinski predlogi glede Zakona o omejevanju ali prepovedi

Vsebinski predlogi glede Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave GS rastlin

Bookmark the permalink.

Comments are closed