Osnovna usposabljanja za ekološke kmete letos drugače

Novi Program razvoja podeželja 2014-2020 je poskrbel tudi za spremembe glede izvajalcev nalog, saj je uvedel javne razpise oziroma javna naročila za njihovo izvajanje. Osnovna usposabljanja za ekološke pridelovalce bo tako letos izvajal Inštitut za trajnostni razvoj v partnerstvu s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora.

6-urna usposabljanja morajo opraviti vsi zavezanci – pridelovalci, ki so oddali vloge za plačila za ekološko kmetijstvo. Načrtujemo približno 40 splošnih usposabljanj po vseh regijah, poleg tega pa tudi po eno za ekološko semenarstvo in ekološko čebelarstvo. Usposabljanja bodo potekala od septembra do decembra letos, izvajalci pa bomo zagotovili čim bolj praktičen pristop.

Bookmark the permalink.

Comments are closed