Ustanovljena Platforma za ekološko kmetijstvo

V februarju 2015 je začela delovati  Platforma za  ekološko kmetijstvo – PEK, na pobudo ITR in več drugih NVO iz Delovne skupine za ekološko kmetijstvo Mreže Plan B za Slovenijo. Namen PEK je biti skupni glas deležnikov sektorja EK v odnosu do vlade, politike in javnosti, saj ekokmetijski sektor doslej ni imeli skupnega predstavnika. Poslanstvo PEK je oblikovanje, predstavljanje in zagovarjanje interesov trajnostnega razvoja sektorja ekološkega kmetijstva in hrane, za povečanje dobrobiti družbe in ohranjanje okolja in narave v Sloveniji. V PEK se je že vključila vrsta združenj ekoloških in biodinamičnih pridelovalcev ter NVO s področja EK.

PEK je dala več pobud in pripomb na kmetijske zakonodajo in programe, predstavniki PEK pa smo se v maju sestali tudi z vrhom kmetijskega ministrstva. Prvič se bomo javno predstavili 27. avgusta na letošnjem sejmu AGRA v Gornji Radgoni s posvetom »Kako prebuditi potencial slovenskih kmetij za več lokalne ekološke hrane?« Lepo vabljeni!

Bookmark the permalink.

Comments are closed