Vabimo vas na prireditve s področja ekološkega kmetijstva v okviru sejma AGRA

 v četrtek, 27. 8. 2015 (Dan ekološkega kmetijstva)

10:00 – 11:45                             

Strokovni posvet »Izzivi semenarstva in žlahtnjenja v ekološkem kmetijstvu«

12:00 – 13:15               

Pogostitev – druženje ob enolončnici iz ekološko pridelanih dobrot s kmetij Kasaš, Rebernik, Tovornik, Hribovšek, Pleško ter Amarant.

Pogostitev bo na biodinamično-permakulturnem vrtu, ki je letošnje leto zasajen s sadikami kooperative Amarant, tako da bo možen tudi ogled nasada s spektrom sort različnih zelenjadnic iz ponudbe ekoloških semen.

13:30 – 15:15                             

Strokovni posvet »Kako razviti potencial slovenskih kmetij za več lokalne ekološke hrane?«

Ekipa Inštituta za trajnostni razvoj s soorganizatorji: Platforma za ekološko kmetijstvo, FKBV, kooperativa Amarant, Plan B za Slovenijo

Bookmark the permalink.

Comments are closed