»Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«

V petek, 19. aprila, je na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani potekala javna predstavitev resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021«, ki smo se je udeležili tudi predstavniki Inštituta za trajnostni razvoj (ITR). Resolucija predstavlja strateški okvir kmetijstva v prihodnjem petletnem proračunskem obdobju in podlago za strateško načrtovanje ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2021-2027.

Na ITR menimo, da so cilji resolucije dobri, vendar poudarjamo, da je enako pomembno, kako bomo te cilje dosegli. Ekološko kmetijstvo predstavlja najbolj celovit način, ki najbolje odgovarja na okoljske, gospodarske in socialne izzive. Strategija po našem mnenju potrebuje jasno usmeritev v ekološko kmetijstvo, podprto s prenosom znanj in sistemskimi ukrepi – ekološko kmetijstvo mora postati vodilna strategija in ne le ena od možnih usmeritev.

V resoluciji je zanemarjen tudi vidik sprememb v prehranskih trendih. Vse bolj zdravstveno in okoljsko osveščeni potrošniki (zlasti mladi) se vedno bolj oddaljujejo od tradicionalnih slovenskih prehranskih vzorcev (veliko mesa in mesnih izdelkov, premalo zelenjave). Novi prehranski trendi se razvijajo v skladu s pozivi stroke po nujnem zmanjševanju porabe (zlasti rdečega) mesa za zmanjševanje podnebnih sprememb, pa tudi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki opozarja, da v Sloveniji zaužijemo štirikrat več rdečega mesa, kot je zdravstveno priporočeno. Z zmanjšanjem porabe in prireje mesa bi lahko povečali tudi našo samooskrbnost s hrano, vendar pod pogojem, da nova kmetijska politika predvidi ukrepe, ki podpirajo takšno preusmeritev tudi v pridelavi in predelavi.

Več si lahko preberete tukaj

Foto: Flickr/RichardBH

Bookmark the permalink.

Comments are closed