Slovenija mora z novo zakonodajo spodbuditi lastno recikliranje biološko razgradljivih odpadkov

Sporočilo za javnost: Slovenija mora z novo zakonodajo spodbuditi lastno recikliranje biološko razgradljivih odpadkov

Ljubljana, 13. 2. 2019.

Včeraj je minister za okolje in prostor g. Jure Leben sklical posvet na temo ureditve področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve, in napovedal nastanek novega zakona o odpadkih. Inštitut za trajnostni razvoj je v javnem dialogu Ministrstvu za okolje in prostor še ustno podal dve priporočili, ki jih je sicer že naslovili na MOP ob nedavnem zaključku projekta Kompostiranje je več kot recikliranje:

  • Predlagamo, da MOP poskrbi za to, da bodo v zakonodaji in ustreznih podzakonskih aktih vsi nepredelani rastlinski odpadki nedvoumno opredeljeni kot taki, ki jih je možno oziroma zaželeno kompostirati v sistemih lastnega ali skupnostnega kompostiranja, ne glede na to, kje nastanejo: na zelenih površinah oziroma v vrtovih, v kuhinjah in pripravljalnicah hrane – tako v gospodinjstvih kot v ustanovah in podjetjih, vključno z gostinskimi obrati, hoteli, restavracijami, planinskimi domovi idr. Po potrebi se opredeli, da je v primeru lastnega ali skupnostnega kompostiranja potrebno takšne odpadke zbirati ločeno od drugih kuhinjskih odpadkov (ostankov pripravljenih jedi, ostankov živalskega porekla).
  • Predlagamo, da MOP pripravi jasne in razumljive ukrepe za spodbujanje lastnega kompostiranja BR odpadkov v zasebnem in javnem sektorju (v gospodinjstvih, podjetjih, ustanovah …). Učinkovit ukrep je lahko ustrezno zmanjšanje komunalnih stroškov za tiste subjekte, ki imajo urejeno lastno kompostiranje. Zato bi MOP lahko pripravil podzakonske akte ali priporočila za takšno zmanjšanje.

Predlogi so poželi aplavz v Državnem svetu.

Predloge je ITR izoblikoval na osnovi izkušenj skoraj enoletnega projekta, v katerem je šole in vrtce usposabljal za kompostiranje. Upamo, da bo nova zakonodaja bolj naklonjena lastnemu kompostiranju, ki je z vidika varstva okolja, preprečevanja podnebnih sprememb in ne nazadnje prihrankov gospodinjstev, ustanov in podjetij najbolj idealen način ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Bookmark the permalink.

Comments are closed