Kako do več eko in lokalne hrane v javnih ustanovah

Zeleno javno naročanje je v Evropi trend, ki ga spodbujajo in razvijajo tako občine, javni zavodi, mala in srednja podjetja ter interesne skupine na področju zdravja, varne hrane in okoljevarstva.

Marsikje po Evropi je zeleno javno naročanje že postalo način bivanja in trajnega sožitja.

Primeri dobrih praks, neenakomerna razvitost javnega naročanja v EU in vse večja potreba potrošnikov po zdravi in varni hrani so nas prepričali, da raziščemo področje zelenih javnih naročil v EU ter tako spodbudimo povezanost trga in ponudbe ekoloških živil v EU.

Na Inštitutu za trajnostni razvoj smo zato skupaj s tujimi partnerji izvajali in po dveh letih zaključili evropski projekt Spodbujanje zelenega javnega naročanja živil (Empowering Public Food procurement), v okviru katerega smo s kolegi iz Avstrije, Češke, Nemčije, Nizozemske in Francije preučevali učinkovite načine za spodbujanje javnega naročanja ekoloških in lokalnih živil.

Preučili smo sedanje stanje v državah, zbirali primere dobrih praks ter razvili priporočila za posamezne deležnike.

Priporočila zelenega javnega naročanja (na spletni strani ITR) nagovarjajo vodje kuhinj, prehranske svetovalce, kmete, posrednike ekološke hrane, dobavitelje, odločevalce, končne uporabnike, predstavnike javnega interesa, vse, ki so del procesa javnega naročanja v javnih in zasebnih institucijah, ter izvajalce usposabljanj zanje.

Vabimo vas, da jih preberete in v Priporočilih zelenega javnega naročanja najdete koristne informacije zase!

thumbnail of Priporocila ZEJN zivil_ITR

Bookmark the permalink.

Comments are closed