Predstavitev razvoja poklicnega usposabljanja za pomočnika ekološkega vrtnarja na jesenskem seminarju ŠEV

Predstavitev razvoja poklicnega usposabljanja za pomočnika ekološkega vrtnarja za učence s posebnimi potrebami

Na jesenskem seminarju programa Šolski ekovrtovi, ki se je odvil 21. 11. 2019, smo prek 70 udeležencem (učiteljem/vzgojiteljem) predstavili, kako poteka razvoj poklicnega usposabljanja za pomočnika ekološkega vrtnarja za učence s posebnimi potrebami. Dejavnosti potekajo v okviru evropskega projekta Ecogard, v katerem Inštitut za trajnostni razvoj sodeluje od septembra 2017. Gre za triletni projekt, ki se bo zaključil septembra 2020.

Do sedaj smo prijavili program v nacionalni sistem poklicnega izobraževanja po sistemu ECVET, ki pa je še v obravnavi. Pripravili smo tudi obsežnejša gradiva za učitelje/trenerje, ki so dostopna v elektronski obliki:

  • Priročnik za trenerje/vodje usposabljanja, ki je na voljo v pdf.
  • Predstavitve o ekološkem vrtnarjenju, ki so na voljo v ppt. (11 učnih enot)
  • Predstavitve o socialnem podjetništvu, ki so na voljo v ppt. (9 učnih enot)
  • Priročnik o ekološkem vrtnarjenju, ki je namenjen učencem, pa je še v pripravi.

Gradiva so dostopna na spletni strani: https://ecogardening.eu/?lang=sl, kjer lahko poleg gradiv dobite tudi vse ostale informacije o projektu Ecogard.

Od septembra poteka tudi pilotno izvajanje usposabljanja v katerem sodeluje več ustanov, učiteljev in učencev (otrok s posebnimi potrebami).

Vsa gradiva, ki smo jih pripravili v okviru projekta Ecogard, so uporabna tudi za mentorje šolskih ekovrtov.

Na seminarju smo predstavili tudi nekaj vsebin iz gradiv o ekološkem vrtnarjenju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed