Organic Fair

EKOPRAZNIK V LJUBLJANI, Pogačarjev trg

Z namenom približati ekoživila in ekološko kmetovanje javnosti smo leta 2002 skupaj z Združenjem ekoloških kmetov osrednje Slovenije organizirali 1. Ekopraznik v Ljubljani. V nadaljnjih letih so bili Ekoprazniki v Ljubljani na Pogačarjevem trgu največje slovenske prireditve, namenjene predstavljanju ekoživil in ekološkega kmetijstva.

Osrednje mesto s skupno 75 stojnicami je še vedno namenjeno ekoživilom, kjer svoje pridelke ponujajo ekokmetje/ekokmetice iz Slovenije.

Povsem na novo pa smo omogočili tudi predstavitev vrste drugih dejavnosti, ki podpirajo eko in zdrav življenjski slog: ekološko/biološko gradnjo in materiale, certificirano naravno kozmetiko, ekočistila, ekoturistične kmetije, ekogastronomijo (restavracije in hotele s certificiranimi ekomeniji), pravično trgovino … Obiskovalci lahko ta področja pobliže spoznajo na tematskih predavanjih, predstavitvah in delavnicah, pa tudi na stojnicah na Pogačarjevem trgu. Predstavijo se tudi združenja in zveza ekoloških in biodinamičnih kmetov iz Slovenije in druge okoljske nevladne organizacije.

Ekopraznik vsako leto poteka v začetku septembra (prvo ali drugo soboto v septembru).

Poslanstvo Ekopraznika je promocija eko in zdravega življenjskega sloga: osveščanje, izobraževanje in informiranje o eko in zdravi prehrani, gospodinjstvu, bivanju, telesni negi, ter pomoč pri tem, da bi tudi kot potrošniki lahko vsak dan dejavno skrbeli za svoje zdravje in zdravje planeta ter se znali izogniti proizvodom, ki so s tega vidika manj ustrezni ali celo škodljivi.

Kot organizator skrbimo za to, da predstavljene alternative izpolnjujejo naša merila za “eko in zdravo” ter so ustrezno preverjene oziroma preverljive.


Pretekli Ekoprazniki

Comments are closed