"No GMO!"


Kampanja Brez GSO!

ITR se je januarja 2007 pridružil vseevropski kampanji za ohranitev in zavarovanje kmetijstva brez GSO in za zagotovitev pravice potrošnikov do izbire hrane brez GSO (pobudnik FOE). Glavne dejavnosti so:

  • prizadevanje na nacionalni ravni in na ravni EU za okrepitev zakonskega nadzora nad ravnanjem z GSO;
  • promocija oblikovanja območij brez GSO;
  • osveščanje javnosti in spodbujanje sodelovanja pri odločanju o GSO, in pomoč potrošnikom pri izvajanju njihove pravice do izbire glede GS hrane in pridelkov;
  • raziskovanje informacij in oblikovanje predlogov rešitev v okviru politik.

Kampanja se je uspešno zaključila v letu 2008.

Na Dan Zemlje, 22. aprila 2007 smo začeli nacionalno kampanjo ustanavljanja območij brez gensko spremenjenih organizmov – GSO.

Glavni namen kampanje je spodbujati čim obširnejšo razpravo o uporabi gensko spremenjenih organizmov, predvsem v kmetijstvu in živilih, in izboljševati obveščenost in zavedanje slovenske javnosti o tej temi.

Neposredni cilj kampanje je, da se čim več slovenskih občin vključi v razpravo, opredeli do gojenja GS rastlin in po možnosti sprejme izjavo o območju brez GSO.

Posredni cilj je Slovenijo ohraniti brez gojenja GSO in s tem preprečiti neželene okoljske, zdravstvene, socialne in ekonomske posledice.

Z nacionalno kampanjo se aktivno pridružujemo kampanji, ki poteka na evropski ravni; v Evropi je že prek 4500 občin in 170 “regij brez GSO”.

Kako lahko sodeluje tudi vaša občina?

Bo letošnja pomlad zadnja pomlad brez GSO v Sloveniji? S skupnimi močmi – nikakor ne!

K sodelovanju vabimo vse, ki bi želeli, da tudi njihova občina postane območje brez gensko spremenjenih organizmov.

Če ste župan ali občinski svetnik: preberite gradivo, premislite, vprašanjte nas, če potrebujete dodatne informacije!

Če ste društvo, posameznik, podjetje …, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja v vaši neposredni okolici, se nam pridružite!

Kako? Preprosto! Obrnite se neposredno na svojega župana in mu predlagajte, da občinski svet sprejme izjavo o območju brez GSO. Lahko pa se obrnete tudi na občinske svetnike. Pri tem si pomagajte s spodnjim gradivom.Sporočite nam, če se želite vključiti

Sporočite nam, če se želite vključiti, in poslali vam bomo:

  • kratke napotke za akcijo,
  • povratne informacije o poteku kampanje, še predvsem o morebitnih sodelujočih v vaši občini,
  • informacije o srečanjih za sodelujoče, dodatnem info gradivu in ostalih zanimivostih.


Zemljevid - občine brez GSO

Prvo srečanje

Prvo srečanje za zainteresirane je bilo:

v torek, 24. aprila v sejni sobi mladinskega hotela Celica, Metelkova 8, Ljubljana.

Vse, ki vas sodelovanje zanima, vabimo, da se javite na: info@itr.si ali tel. (01) 4397.460 oziroma 051.368.890. Po najavi interesa vam bomo posredovali tudi več informacij. Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, Ljubljana, www.itr.si

Dobrodošli tudi sponzorji!


Mednarodna spletna akcija - milijon podpisov proti GSO

GSO 1: Mednarodna spletna akcija – milijon podpisov proti GSO

Odločitev Evropske komisije, da za gojenje odobri gensko spremenjeni krompir Amflora, je po Evropi dvignila val ogorčenja. V akcijo je zopet stopila spletna akcijska skupina Avaaz, ki si bo prizadevala zbrati milijon podpisov za prepoved GS živil, dokler ne bodo dovolj raziskana.
Tudi na ITR vas vabimo, da svoj glas prispevate na:
http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

AKTUALNO: Peticija z več kot milijon podpisi, je bila danes, 9.12.2010 izročena evropskemu komisarju za zdravje, g. Johnu Dalli-ju.


Velika vseevropska spletna akcija: Ustavimo GS rastline

GSO 2: Velika vseevropska spletna akcija: USTAVIMO GS RASTLINE

Podpišite peticijo – pišite ministrom!

Akcija STOP THE CROP – USTAVIMO GS RASTLINE  poteka v mesecu marcu po vsej Evropi.

Več informacij lahko dobite na spletni strani GMO-FREE REGIONS: http://www.gmo-free-regions.org/stop-the-crop-action/si.html


Arhiv dejavnosti in novic o GSO

Aktualno dogajanje na ravni EU in v svetu lahko spremljate na straneh Friends of the Earth Europe in prek drugih povezav (spodaj).

BROŠURA “Genska tehnologija v kmetijstvu in na krožniku” (v dveh delih)

Uporabljeni viri:

Zahvala za podporo

Za izraženo zaupanje in finančno podporo (donacijo) pri izdaji brošure se zahvaljujemo:

Hribar Tatjana s.p., Inštitut za kontrolo in certifikacijo (IKC), Katarina Pleško, občina Domžale, občina Polzela, občina Šoštanj, podjetje Endovital d.o.o., podjetje Prema d.o.o., trgovina Kalček d.o.o., trgovina K naravi, trgovina Ajda.

Izdajo brošure je omogočila tudi subvencija Islandije, Lihtenštajna in Norveške prek finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

STALIŠČE ITR o genski tehnologiji

Mnenje Inštituta za trajnostni razvoj o gojenju gensko spremenjenih (GS) rastlin nasploh:

Menimo, da bi moralo biti gojenje GS-rastlin na prostem, tako v komercialne namene kot poskusno, prepovedano vse dotlej, dokler ne bodo ustrezno preučene posledice po ključnih področjih (okolje in ekosistemi, zdravje ljudi in živali, socio-ekonomski, idr.) in dokler ne bo na ustreznih ravneh opravljena demokratična razprava o koristih, tveganjih in nevarnostih.

Mnenje ITR o GSO

FILMI na temo GSO:

Film Življenje uhaja izpod nadzora, ki nazorno prikazuje posledice uvajanja GSO. Prikazan je vpliv GSO na kmete in biotsko raznovrstnost ter učinek GSO na okolje v primeru, da tehnologija uide izpod nadzora.

ZAKONODAJA v Sloveniji

Zakoni

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.

2. Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (uradno prečiščeno besedilo) /ZRGSO-UPB1/.

3. Predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami poslan vladi RS (predlog, 15.5.2008).

Commission Recommendation of 23 July 2003 on guidelines for the development of national strategies and best practices to ensure the coexistence of genetically modified crops with conventional and organic farming (notified under document number C(2003) 2624.

DIREKTIVA 2001/18/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS.

Uredbe

1. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (velja od 1.10.2005).

Zakonodaja ES povezana s predpisom:

UREDBA (ES) št. 1829/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi.

UREDBA (ES) št. 1830/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ESP.

2. Uredba o poročilu o primernosti izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, za dajanje na trg in njegove uporabe.
3. Uredba o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi.


Podzakonski akti

1. Pravilnik o registru gensko spremenjenih organizmov.
2. Pravilnik o programu monitoringa vplivov izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, in njegove uporabe.
3. Pravilnik o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg.
4. Pravilnik o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje.
5. Pravilnik o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje.
6. Pravilnik o obsegu in vsebini poročila o rezultatih namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje.
7. Pravilnik o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg.
8. Pravilnik o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi.

9. Pravilnik o oceni tveganja za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu.

EVROPA in SVET

Rezultati konference regij brez GSO v Bruslju 

Od 19.-20. aprila je v Bruslju potekala konferenca o regijah brez GSO.

Za več informacij  poglejte na www.gmo-free-regions.or

Odnos državljanov EU do GSO:

Attitudes of European citizens towards the environment. March 2008. Special Eurobarometer 295/ Wave 68.2 – TNS Opinion & Social.

Register onesnaževanja z GSO: GM Contamination Register, http://www.gmcontaminationregister.org/

Podatki o gojenju GS rastlin po svetu: GM Crops: Growing around the world.

Publikacija “Komu koristijo GS kmetijske rastline?”

Who benefits from gm crops? The rise in pesticide use. FOE International, January 2008.

Povezave:  

Prejšnje dejavnosti ITR

ITR je ves čas svojega obstoja spremljal dogajanje na področju genske tehnologije, s posebnim zanimanjem za področje kmetijstva in živil.

Bili smo aktivni člani Koalicije NVO za Slovenijo brez GSO, ki jo je v letih 2003-2005 koordinirala Umanotera. Dejavno smo sodelovali pri pobudi EKOREGIJA ALPE JADRAN brez GSO. L. 2004 smo bili soorganizatorji posveta o gensko spremenjenih organizmih v kmetijstvu v hotelu Mons v Ljubljani (Zveza BIODAR).

Ves čas smo dejavni tudi na ravni EU, kjer se z GSO ukvarjamo v okviru dveh naših krovnih organizacij – IFOAM EU in EEB.

 

8. Ekosimpozij ALPE-JADRAN “Ekološko kmetijstvo in gensko spremenjeni organizmi”: hotel Mons v Ljubljani, 2004.

V avgustu 2006 smo se dejavno vključili v razpravo o urejanju področja rabe GSO v kmetijstvu v Sloveniji. Začeli smo s pripravo pripomb na predlog “Zakona o soobstoju GS rastlin…”. Na željo mnogih članov Koalicije za trajnostni razvoj podeželja smo se skupaj opredelili do tega vprašanja; organiziramo izmenjavo mnenj med zainteresiranimi organizacijami članicami koalicije, ki poteka tako v obliki srečanj kot po elektronski poti.

Tisti člani Koalicije, ki jih poleg razvoja podeželja zanima tudi področje GSO, so se zavzeli za čim strožji Zakon o soobstoju GSR (beri: za preprečevanje kontaminacije z GSR) in za udejanjanje “Slovenije brez GSO” v praksi.

Srečanje za pobudo “EKOREGIJA ALPE JADRAN brez GSO”, Ljubljana 2003.

Listina s podpisi ekokmetijskih organizacij iz treh držav – Slovenije, Avstrije in Italije – za pobudo “EKOREGIJA ALPE JADRAN brez GSO”, Ljubljana 2003.

 

Dejavnost Novice ITR od 15.4. dalje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Dejavnost se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.


Comments are closed