Zadnji dan aktivnosti v okviru mešane mobilnosti in obisk CPI

V četrtek, 17. 10. 2019, se je dan začel s pogovorom udeležencev mešane mobilnosti o prednostih in slabostih programa, v katerem sodelujejo (v okviru projekta Ecogard).

Vsi udeleženci so bili zelo zadovoljni s programom mešane mobilnosti. Sledil je obisk Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI). Udeležence je najprej pozdravil direktor centra, nato pa je oseba, pristojna za vlogo nove poklicne kvalifikacije Pomočnik ekološkega vrtnarja in pripadajočega učnega načrta, predstavila delovanje centra.

Direktor je predstavil temeljno poslanstvo, ga Majda Stopar pa cilje in namene delovanja centra za poklicno izobraževanje. Podrobno je predstavila tudi procese in mehanizme poklicnega kvalificiranja in javnega izobraževanja ter tripartitni sistem registracije nove poklicne kvalifikacije.

Udeleženci so se seznanili tudi s stanjem podane vloge v okviru projekta Ecogard, ki se zaradi sistemskih neskladnosti ne obravnava po navadnem postopku, temveč na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve po izrednem postopku, saj se le tako lahko zagotovi enakopravnost socialno ranljivih skupin z ostalim delom populacije.

Udeležencem je bilo na voljo pol ure za postavljanje vprašanj. Pretežno so se vprašanja nanašala na prehod posameznika iz sistema poklicnega kvalificiranja v sistem javnega izobraževalnega programa in na postopek pridobivanja poklicne kvalifikacije v Sloveniji.

Kosilo za udeležence mešane mobilnosti je bilo organizirano v socialnem podjetju Gostilna dela, kjer so zaposleni posamezniki ranljivih skupin. Sledil je ogled mesta Ljubljane (Plečnikova dela, obrežje Ljubljanice in Ljubljanski grad).

Bookmark the permalink.

Comments are closed