Green Surge

Kratek opis projekta:

Obsežen raziskovalno-aplikativni EU projekt v okviru FP 7, Green Infrastructure and Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green Economy.

Spletni portal: http://greensurge.eu/

Vloga ITR, ki nastopa kot SME (malo/srednje veliko podjetje po definiciji EU) je strokovna pomoč pri vzpostavitvi urbanih vrtov z vključevanjem bodočih uporabnikov v samo načrtovanje in pripravo vrtov na Livadi (participativno načrtovanje in izvedba).

Livada LAB_pravokoten

Trajanje projekta: 1. 10. 2013-30. 9. 2017

Partnerji projekta v Sloveniji: 

  • Univerza v Ljubljani
  • Inštitut za trajnostni razvoj
  • LAVACO d.o.o.
  • TISA d.o.o.

Comments are closed