Užitni in čutni parki v občini Pivka

ITR je izvedel projekt načrtovanja užitnega in čutnega parka (UČP) v občini Pivka, ki je namenjen medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja na področju občine. Skozi proces sodelovanja javnosti smo pripravili idejni in izvedbeni načrt za ureditev UČP, v skladu s katerim bo v prihodnosti urejen velik prostor v centru Pivke z elementi trajnostnega razvoja in permakulture. Vsebuje ureditev skupnih vrtičkov, užitne in okrasne zasaditve z drevesi, grmičevjem in zelišči, igralne poligone, počivališča in prostore za druženje.

Trajanje projekta: januar 2018-junij 2018.

Cilji projekta so bili:

  • izboljšati kakovost bivanja na podeželju za vse generacije in ranljive skupine,
  • spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje javne oz. skupne lastnine ter skrb zanjo,
  • ohraniti naravno (avtohtone rastline) in kulturno dediščino,
  • ozavestiti in izobraziti prebivalce o pomenu lokalne hrane in trajnostnega razvoja.

Na ITR smo pripravili koncept načrtovanja v sodelovanju z javnostjo oziroma bodočimi uporabniki (prebivalci, šola, vrtec, lokalna društva, občina …). Potekal je prek moderiranih delavnic, na katerih so udeleženci izrazili svoje želje in potrebe, načrtovalci pa smo predlagali in razvijali rešitve, ob upoštevanju naravnih danosti območja. Skozi delavnice smo razreševali različne interese rabe in razvijali zamisli. Na idejni načrt je pred zaključkom naknadno podala pripombe še občina. Načrt je pripravljen za izvedbo v naslednjih letih.

Projekt je bil sestavni del skupnega projekta več občin »Užitni in čutni parki …« (LAS med Snežnikom in Nanosom): https://pivka.si/objava/139338

Comments are closed