Užitni in čutni parki v občini Pivka

Projekt »Užitni in čutni parki« (LAS med Snežnikom in Nanosom) je bil namenjen medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja na področju občine Pivka.

Trajanje projekta: januar 2018-junij 2018.

Cilji projekta so bili:

  • izboljšati kvaliteto bivanja na podeželju za vse generacije in ranljive skupine,
  • spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje javne oz. skupne lastnine ter skrb zanjo,
  • ohraniti naravno (avtohtone rastline) in kulturno dediščino,
  • ozavestiti in izobraziti prebivalce o pomenu lokalne hrane in trajnostnega razvoja …

Pripravila se je idejna zasnova (idejni in izvedbeni načrt) za ureditev UČP v Pivki, kjer se  v prihodnosti namerava urediti prazen prostor v centru Pivke v UČP z vsemi elementi trajnostnega razvoja in permakulture. V ta namen smo izvedli več delavnic s krajani.

Povezava: https://pivka.si/objava/139338

Comments are closed