Konkurenčnost Slovenije 2006-2013

Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015

 

Izvajalca: Inštitut za trajnostni razvoj in Biotehniška fakulteta – Oddelek za zootehniko.

Trajanje:  1. 9. 2008 do 31. 10. 2010

Sofinanciranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V juliju in novembru 2010 smo pripravili javno predstavitev rezultatov:

“Trg ekoživil v Sloveniji in
potenciali za rast slovenske ekološke tržne pridelave”

Center Evropa Ljubljana, 23. 11. 2010

Na dogodku so bile predstavljene značilnosti trga ekoživil v Sloveniji, značilnosti slovenskih tržno usmerjenih ekoloških kmetij, nekatere ovire za preusmerjanje slovenskih kmetij v ekološko pridelavo in priporočila za ukrepe za doseganje ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015.

Predstavitve z dogodka:

Uvod_predstavitev-projekta

Predstavitev projekta

1. Cene ekoživil, doc. dr. Aleš Kuhar

Primerjalna analiza cen ekoživil, Anamarija Slabe (predstavitev julija 2010)

2. Intervjuji s ključnimi tržnimi akterji, Ariana-Lucija Tratar-Supan

3. Ocena stanja trga ekoživil, Anamarija Slabe

4. Značilnosti slovenskih tržno usmerjenih ekoloških kmetijdoc. dr. Luka Juvančič

5. Intervju z integriranimi pridelovalci sadja in zelenjaveAriana-Lucija Tratar-Supan

6. Integracija ugotovitev in priporočila, Anamarija Slabe

Porocilo-CRP-Ekotrg-2010_jav

Zaključno poročilo

Comments are closed