Zaključni posvet projekta »Kompostiranje je več kot recikliranje«

Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) je izvedel zaključni posvet projekta »Kompostiranje je več kot recikliranje«. Prek 120 učiteljic, učiteljev, vzgojiteljic in vzgojiteljev ter vabljenih strokovnjakov se je posvečalo kompostiranju, s katerim iz organskih odpadkov ustvarjamo najdragocenejše gnojilo za izboljševanje tal – kompost.

V uvodu je vodja projekta dr. Anamarija Slabe opozorila, da v Sloveniji letno »pridelamo« okoli 500 kg odpadkov na prebivalca, od katerih je kar tretjina biološko razgradljivih. Slednji ustrezno kompostirani bogatijo tla, neustrezno odloženi pa povzročajo onesnaževanje, izpuste toplogrednih plinov in smrad.

V projektu, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor, si ITR prizadeva povečati delež lastnega kompostiranja teh odpadkov v šolah, vrtcih in v gospodinjstvih, ter širiti znanje o pravilnem kompostiranju. Projekt je uspešno aktiviral številne deležnike. ITR je izvedel deset regijskih delavnic usposabljanja za pravilno kompostiranje na vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej Sloveniji. Udeležilo se jih je 113 strokovnih delavcev s 54 šol in vrtcev, ki pridobljena znanja prenašajo na otroke. V dejavnosti kompostiranja se je z navdušenjem vključilo prek 4.000 otrok in mladih.

Utrinki s posveta

VEČ V SPOROČILU ZA MEDIJE

Bookmark the permalink.

Comments are closed