Manifest Pomladne zveze

Razprava slovenskih organizacij civilne družbe o Strategiji Evropa 2020 na osnovi Manifesta Pomladne zveze

Civilna družba ima vizijo za Evropo 2020!
Ste nevladna organizacija ali posameznik? Vabimo vas k sodelovanju v projektu.
Dejavnosti:

Novice:

Civilna družba poziva Pahorja, naj podpre Strategijo EU 2020 “za ljudi in planet”

Povejte svoje mnenje o prihodnosti EU! Z manifestom Pomladne zveze … 

Poziv organizacijam civilne družbe

Evropska civilna družba in sindikati so s predsednikom Barrosom govorili o prednostnih nalogah EU

Projekt finančno podpira Urad Vlade RS za komuniciranje.

NAMEN IN OZADJE PROJEKTA

Namen projekta je spodbuditi razpravo o ključnih vprašanjih prihodnosti EU v okviru slovenskih organizacij civilne družbe (OCD) na nacionalni in lokalni ravni.
Sedanje velike gospodarske, okoljske in socialne težave so sprožile bolj poglobljeno razpravo o prihodnosti EU, kot smo je bili vajeni doslej. Odpirajo se tudi takšne teme, za katere pred nekaj leti ne bi pričakovali, da jih bomo kdaj postavljali pod vprašaj. To je velika priložnost za načrtovanje usmeritve, ki bi Evropo pripeljala bliže idealu trajnostne – okoljsko, gospodarsko in socialno uravnotežene družbe. V letu 2010 poteka tudi pomembno javno posvetovanje v organizaciji Evropskega sveta.

Žal “velike teme” pogosto ostanejo na ravni abstraktnih razprav, s katerimi si posamezniki, organizacije civilne družbe in na koncu tudi politiki ne moremo veliko pomagati. Veliko dobrih zamisli in predlogov potone že na začetku, in sicer zelo pogosto zaradi boja med različnimi interesnimi skupinami.

Eden najboljših primerov zadnjega desetletja na področju razprave o tem, “kakšno EU hočemo”, je sodelovanje vrste organizacij civilne družbe v Pomladni zvezi (Spring Alliance).

Pomladno zvezo so leta 2009 ustanovile štiri vodilne organizacije civilne družbe v EU – Evropski okoljski biro, Konfederacija evropskih sindikatov, Socialna platforma in Concord. To pomeni, da so skupne interese glede prihodnosti EU iskale – IN NAŠLE – na videz tako različne organizacije, kot so okoljske NVO, sindikati, socialne NVO in NVO s področja sodelovanja in pomoči državam v razvoju. Pomladna zveza je široko gibanje, ki se zavzema za takšno EU, ki bo v središče politik postavila ljudi in planet. Neposredno odgovarja na vprašanja, kakšno EU si sodelujoče organizacije želimo. V celoletnem procesu intenzivnega posvetovanja je bil oblikovan Manifest Pomladne zveze, ki smo ga na ITR prevedli tudi v slovenščino.

Manifest je bil predstavljen na EEB-jevi konferenci konec septembra v Bruslju, ki se ga je udeležil tudi predsednik EK Barroso, ki je še pred novim mandatom napovedal spremembo strategije EU tudi v smeri, ki jo prikazuje manifest. Vendar pa je od “predvolilnih” izjav do njihovega uveljavljanja še dolga pot, in pritisk civilne družbe bo pri tem ključen.

Manifest Pomladne zveze pokriva glavna vprašanja razvoja in prednostnih nalog Evropske unije, kot jih vidijo sodelujoče organizacije. V zvezi z razpravo o ključnih dilemah razvoja EU je zato delo organizacij civilne družbe v okviru Pomladne zveze še posebej pomembno, saj je veliko vprašanj v zvezi z okrepljenim in okolju prijaznejšim socialnim tržnim gospodarstvom že navedenih v Manifestu Pomladne zveze. Ta tako predstavlja odličen prispevek k viziji EU 2020.

V Pomladni zvezi sodelujejo evropske mrežne organizacije, v katere so vključene tudi številne slovenske OCD. Zato je to dobro izhodišče za razpravo o prihodnosti EU v okviru civilne družbe v Sloveniji.
Na ITR že vrsto let aktivno spremljamo procese oblikovanja politik na evropski ravni in k vključevanju vanje spodbujamo slovenske organizacije. Med njimi je slovenski prevod Manifesta pomladne zveze, pa tudi rezultati našega projekta na temo Lizbonske pogodbe (prevod priročnika Lizbonska pogodba, 10 razumljivih povzetkov, več …).

Manifest pokriva šest glavnih tem:

A. Vzpostaviti gospodarske in upravljavske politike, ki služijo ljudem in planetu
1. Vzpostaviti novo gospodarsko strategijo
2. Izboljšati Program za boljšo pravno ureditev
B. Ohranjati in obnoviti ekosisteme
3. Zmanjšati rabo virov in porabo energije
4. Preprečiti nevarne podnebne spremembe
5. Zagotoviti, da bosta kmetijstvo in ribištvo postala trajnostna
6. Sprejeti “Rešilni načrt za biotsko raznovrstnost”
C. Vzpostaviti vključujoče družbe 
7. Zmanjšati neenakosti in odpraviti revščino
8. Zajamčiti univerzalen dostop do javnih storitev
9. Boriti se proti diskriminaciji in rasizmu; zagotoviti enakost spolov ter spoštovanje pravic migrantov
D. Spodbujati zelena in kakovostna delovna mesta
10. Okrepiti kakovostna delovna mesta in izboljšati dostop za vse
11. Zagotoviti pravičen prehod na kakovostna delovna mesta ter pomagati delavcem pri prehodu v dejavnosti, ki nastajajo na novo
E. Prevzeti globalno odgovornost
12. Preoblikovati globalno gospodarsko in finančno upravljanje
13. Zagotoviti skladnost politik, da bi dosegli trajnostni razvoj
14. Povečati in izboljšati financiranje za razvoj
F. Izboljšati demokracijo

15. Vlagati v dialog z evropskimi državljani, sindikati in civilno družbo
16. Izboljšati dostop do nadzora in odločanja
17. Okrepiti vodenje strategij EU in odprte metode usklajevanja

Comments are closed