Civilna družba kot partner pri določanju in doseganju ciljev EU 2020 in NRP

PREDLOGI KMETIJSKO-OKOLJSKIH NVO ZA
STRATEGIJO RAZVOJA SLOVENIJE 2013-2020

Projekt “CIVILNA DRUŽBA KOT PARTNER PRI DOLOČANJU IN DOSEGANJU CILJEV EU 2020 IN NRP, TER KONKRETNI PREDLOGI ZA OKOLJE – KMETIJSTVO”.

Projekt poteka od 1. 1. do 31. 10. 2011 s podporo UKOM.

Namen projekta

  • spodbuditi kritično razpravo civilne družbe o implementaciji ciljev strategije Evropa 2020 v Sloveniji,
  • izboljšati možnosti nevladnih organizacij (NVO) za aktivno vključitev v izvajanje teh ciljev, s poudarkom na področju varstva okolja in kmetijstva.

V začetku leta 2010 je Evropska Komisija sprejela krovno strategijo, ki je nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo: Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Strategijo Evropa 2020 bomo na nacionalni ravni izvajali skozi Strategijo razvoja Slovenije 2013-2020 (SRS 2020). SRS 2020 je krovni strateški dokument, ki opredeljuje razvojno vizijo in prioritete razvoja Slovenije.

Cilji projekta:

  • spodbuditi civilno družbo k razpravi o ciljih Strategije Evropa 2020 ter njihovi implementaciji v Sloveniji,
  • spodbujati sodelovanje med NVO z različnih vsebinskih področij v omenjeni razpravi;
  • ovrednotiti skladnost predloga NRP z zahtevami slovenskih NVO (Manifest Pomladne zveze) – vidiki trajnostnega razvoja;
  • izpostaviti vlogo in pomen nevladnih organizacij za uresničevanje teh ciljev;
  • vlado in javnost (ter medije) opozoriti na nujnost korenitih sistemskih in programskih sprememb glede obravnavanja NVO,
  • skupaj z NVO s področja varstva okolja in kmetijstva izdelati predlog konkretnih nalog, dejavnosti in projektov, s katerimi lahko te NVO bistveno pripomorejo k uresničitvi ciljev EU 2020;
  • predlog predstaviti vladi ter zagovarjati in spremljati njegovo upoštevanje.

Dokumenti in spletne strani, ki opisujejo postopek priprave SRS 2020:

Druge razvojne vizije:

Strategija Evropa 2020:

EVROPA 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast

DEJAVNOSTI:

Koordinacija sodelovanja z NVO in delovna srečanja z zainteresiranimi NVO

Razvijamo sodelovanje z drugimi NVO, še zlasti s projektom Plan B za Slovenijo in člani mreže Plana B. Usklajujemo se pri vseh dejavnostih, kjer je to smiselno.

Skrbimo za izmenjavo informacij z NVO na ravni EU, in sicer prek sodelovanja z EEB – Evropskim okoljskim birojem.

Plan B za Slovenijo

EEB – Evropski okoljski biro

Letna konferenca EEB: Učinkovita raba virov ali propad: za pametnejšo, bolj zeleno in bolj pravično gospodarstvo (Resource Efficiency or Bust: Towards a Smarter, Greener and Fairer Economy), Bruselj, 21. 10. 2011. 

thumbnail of EEB-letna-konf-2011

Program letne konf. EEB

Posvet in delavnica za NVO s področja okolja in kmetijstva

9. maja 2011 smo pripravili posvet na temo vloge NVO pri določanju in izvajanju dejavnosti za doseganje ciljev EU 2020 oziroma Strategije razvoja Slovenije 2013-2020.

Na delavnici smo pripravili osnove za predlog konkretnih nalog, dejavnosti in projektov, s katerimi te NVO lahko prispevajo k doseganju ciljev EU 2020 oziroma SRS 2020.

thumbnail of vabilo_NVO-in-SRS-2020_9.5.

Program posveta 9.5.2011

thumbnail of porocilo_9.5.2011

Poročilo s posveta 9.5.2011

Predstavitev predloga vladi

Vlado oziroma Službo vlade za evropske zadeve, ki je zadolžena za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2013-2020, smo seznanili s projektom in našim delom, ki je v neposredni povezavi s pripravo izhodišč SRS 2013-2020.

S SVREZ, ki je zadolžena za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2013-2020, so na povpraševanje glede procesa priprave SRS 2020 odgovorili, da bo postopek posvetovanja o SRS 2020 potekal v skladu z INFORMACIJO O PRIPRAVI STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2013-2020. V juniju se proces še vedno ni začel, zato naših predlogov nismo mogli predstaviti v okviru tega posvetovanja, kot smo načrtovali.

Komunikacija z vlado

S komunikacijo z vlado oziroma ustreznimi ministrstvi smo si prizadevali, da bi naše predloge upoštevali. SVREZ smo z dopisom prosili, naj nas obveščajo o relevantnih dogodkih v zvezi s pripravo SRS 2013-2020 in da nas vključujejo v ustrezne dejavnosti (predvideni forumi, posvetovanja ipd.).

To se ni zgodilo, saj vlada ni izpeljala načrtovanega posvetovanja o pripravi SRS 2020. Konec oktobra 2011 je še vedno na voljo samo spletna stran.

Drugi posvet za NVO in javnost

V letu 2011 smo namesto pričakovanega procesa priprave SRS 2020 dobili predčasne volitve.
Tako smo bili ob možnost, da bi svoje predloge predstavili vladi, kot smo načrtovali. Zato smo se odločili, da se na drugem posvetu pogovorimo o predlogih NVO z majske delavnice ter se posvetimo temu, kako bi lahko v predvolilnem času dosegli, da pripravljeni predlogi kmetijsko-okoljskih NVO kljub neizpolnjenim obljubam o možnosti vplivanja za SRS 2020 doživijo ustrezen odmev in upoštevanje.
Posvet je potekal 28. oktobra 2011 v Info točki Okoljskega centra v Ljubljani.

thumbnail of Predlogi-KO-NVO-Strat-razv-SI-2020

Predlogi in priporočila KO NVO za SRS 2020 in PRP 2020

thumbnail of vabilo_UKOM-2.posvet-28.10.11-1

Program posveta 28. 10. 2011

Udeleženci posvetov

Na posvetih so sodelovale naslednje NVO:
Slovenski e-forum, Umanotera, Zveza združenj Ajda, Klub Okoljski center, Združenje ekoloških kmetov Posavja, Dolenjske in Bele Krajine; Združenje za ekološko kmetovanje SVS, Zavod ZRPK, Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve, Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, Društvo za pomoč zemlji, Ajda Štajerska, Združenje za razvoj miroljubnega kmetovanja, Kulturno izobraževalno društvo KID PiNA (MMC), Zavod ZOLB.

Comments are closed