Ekopartner

Projekt EKOPARTNER

Izvajalec: Inštitut za trajnostni razvoj
Vodja: Anamarija Slabe, univ. dipl. inž. kmetijstva
Partner: FiBL – Forschungsinstitut für den biologischen Landbau, Frick, Švica
Trajanje: 15. 1. 2011 do 15. 1. 2012
Sofinanciranje: Švicarski sklad za NVO

Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) je v začetku letošnjega leta pričel s projektom Partnerstvo za razvoj ekološkega kmetijstva (EKOPARTNER) skupaj s švicarskim partnerjem – Raziskovalnim inštitutom za ekološko kmetijstvo FiBL, ki danes zaposluje 120 strokovnjakov. FiBL v Švici je vodilni raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo v svetovnem merilu.

Več o inštitutu FiBL najdete na spletni strani www.fibl.org.

Inštitut za trajnostni razvoj je tudi član FiBL International – mednarodnega združenja raziskovalnih inštitutov za ekološko kmetijstvo.

Projekt je namenjen spodbujanju in krepitvi partnerstva med neprofitnimi organizacijami na področju ekološkega kmetijstva v Sloveniji in Švici.
Konkretna vsebinska področja projekta so:

  • prenos znanja v ekološkem kmetijstvu,
  • skupno raziskovanje na področju ekološkega kmetijstva.

Pri tem pa želimo s projektom prispevati:

  • k izmenjavi izkušenj in dobrih praks med Slovenijo in Švico na področju prenosa znanja v ekološkem kmetijstvu;
  • k izmenjavi izkušenj in dobrih praks med Slovenijo in Švico na področju povezovanja mestnih in podeželskih območij s pomočjo ekološkega kmetijstva;
  • k oblikovanju dolgoročnega sodelovanja na področju prenosa znanja in raziskovanja v ekološkem kmetijstvu med obema državama.

Dejavnosti

V marcu nas je obiskal strokovnjak s FiBL Martin Lichtenhahn, s katerim smo skupaj obiskali 4 izbrane kmetije v Sloveniji. Ogledali smo si kapacitete kmetij za »raziskovanje na kmetiji«in se pogovorili s kmeti. Glede na videno smo pripravili analizo potencialov in potrebnih izboljšav ter tako izbrali tri najustreznejše, ki bodo skupaj z vodjo projekta Anamarijo Slabe konec avgusta tudi odpotovali na projektno srečanje v Švico.

Več o srečanju na http://www.bioaktuell.ch/de/aktuell/agenda/termin/article/erfa-biogemuese-2-2.html.

V sredo, 16. 3. 2011, smo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije organizirali seminar z naslovom Ekološka pridelava zelenjave, namenjen ekološkim kmetom, strokovnjakom in predstavnikom združenj in zvez ekoloških in biodinamičnih kmetov. Predaval je švicarski strokovnjak Martin Lichtenhahn. Odziv je bil glede na število udeležencev odličen in nad pričakovanji.

Novice projekta

15. 2. 2011

Pričeli smo s projektom EKOPARTNER

V začetku leta smo na Inštitutu za trajnostni razvoj skupaj s švicarskim Raziskovalnim inštitutom za ekološko kmetijstvo FiBL začeli skupen projekt Partnerstvo za razvoj ekološkega kmetijstva (EKOPARTNER). Namen je predvsem izmenjava izkušenj ter razvijanje prihodnjega sodelovanja pri prenosu znanja in skupnem raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva.
FiBL Schweiz je zasebni neprofitni zavod, ki so ga l. 1973 ustanovili švicarski ekološki kmetje in kmetice. Danes zaposluje 120 strokovnjakov in je v svetovnem merilu eden vodilnih inštitutov za raziskovanje v ekološkem kmetijstvu.
FiBL-ovi strokovnjaki pokrivajo vsa področja ekološkega kmetijstva, od tehnologij do predelave in trženja. FiBL je sodeloval v številnih EU in nacionalnih raziskovalnih projektih z vseh področij ekološkega kmetijstva in ekoživil.
FiBL-ovi strokovnjaki nudijo strokovno podporo mnogim različnim projektom razvoja ekološke pridelave, predelave in izobraževanja.

Več o FiBL na www.fibl.org!
Pričeli pa smo tudi s prvimi dejavnostmi v projektu. V mesecu marcu namreč prihaja na obisk v Slovenijo strokovnjak za ekološko pridelavo zelenjave na FiBL, Martin Lichtenhahn. Skupaj z njim bomo obiskali nekaj ekoloških kmetij v Sloveniji, za katere ocenjujemo, da imajo potencial za sodelovanje v projektih »raziskovanja na kmetiji«. Ogledali si bomo kapacitete kmetij, se pogovorili s kmeti in glede na videno pripravili analizo potencialov in morebitnih potrebnih izboljšav.

21. 3. 2011

Na delovnem obisku strokovnjak s FiBL-a

V Sloveniji se je prejšnje dni mudil švicarski strokovnjak za ekološko pridelavo zelenjave Martin Lichtenhahn. Skupaj s sodelavci ITR je obiskal štiri izbrane ekološke kmetije in vodil seminar na temo ekološke pridelave zelenjave.
V sredo, 16.marca, smo v prostorih Kmetijsko-gozdarske zbornice pripravili seminar za ekološke pridelovalce zelenjave. Seminarja se je udeležilo veliko število ekoloških kmetov ter kmetijskih svetovalcev in drugih, pristojnih za področje ekološkega kmetijstva. Vsebino seminarja smo v največji možni meri prilagodili potrebam naših ekopridelovalcev zelenjave. Predavanje, ki ga je vodil Martin Lichtenhahn, je bilo vsebinsko razdeljeno v štiri sklope:

  • prehrana zelenjadnic;
  • varstvo rastlin;
  • uravnavanje zapleveljenosti in
  • posebnosti nekaterih kultur.

25. 5. 2011

Priprave na delovno ekskurzijo v Švico

Po obisku štirih ekoloških kmetij skupaj z Martinom Lichtenhahnom v marcu, smo pripravili analizo potencialov in potrebnih izboljšav. Na osnovi te analize smo izbrali predstavnike ekoloških kmetij, ki se bodo konec avgusta odpravili na delovno ekskurzijo v Švico.

16. 6. 2011

Program delovnega obiska v Švici

Med 22. 8. in 25. 8.2011 bo v Švici potekal seminar in delovna ekskurzija, na kateri bodo ekološki kmetje in vodja projekta Anamarija Slabe (ITR) obiskali Raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo FiBL, se udeležili predavanj FiBL-ovih strokovnjakov ter obiskali šest kmetij, ki so uspešne pri pridelavi ekološke zelenjave in neposredne prodaje ekoživil v Švici.
V okviru obiska se bodo slovenski predstavniki udeležili tudi seminarja o ekološki pridelavi zelenjave v zavarovanem prostoru: http://www.bioaktuell.ch/de/aktuell/agenda/termin/article/erfa-biogemuese-2-2.html

30. 8. 2011

Švicarji pa res znajo pridelovati in prodati ekozelenjavo!

To bi bil kratek zaključek, ki smo si ga udeleženci oblikovali na strokovni ekskurziji v Švici. Štirje Slovenci – trije ekološki kmetje in strokovnjakinja z Inštituta za trajnostni razvoj – smo tri dni intenzivno nabirali nova znanja, pozitivne vtise, pa tudi navdihe in spodbude za nadaljnje delo. Vsi smo že snovali delovne načrte za naprej.

Skupaj s FiBL-ovima strokovnjakoma za ekološko pridelavo zelenjave Martinom Lichtenhahnom in Martinom Kollerjem smo sodelovali na posvetih in predstavitvah ter obiskali šest ekoloških kmetij v Švici. Teh šest kmetij se odlikuje po uspešni ekološki pridelavi zelenjave tako na prostem kot v rastlinjakih, pa tudi po trženju. Vse kmetije svoje pridelke prodajajo večinoma ali celo izključno neposredno, in sicer prek sistema naročanja (abonma) in dostave, pa tudi na ekotržnici. Nekatere sodelujejo tudi v okviru prodaje, ki jo švicarsko združenje za ekološko kmetijstvo razvijajo skupaj z največjima švicarskima supermarketoma COOP in Migros. Enega od njih smo tudi obiskali in se pogovorili o ponudbi in prodaji.

Tudi v Sloveniji se razvijajo nove oblike neposrednega trženja na ekokmetijah, medtem ko sodelovanje s supermarketi močno zaostaja. Zato je izmenjava izkušenj in prenos znanja in informacij prišla še kako prav.

Slovenska mini ekokmetijska odprava je na začetku ekskurzije obiskala in si ogledala prostore inštituta FiBL http://www.fibl.org/de/schweiz/standort-ch.html, s katerim Inštitut za trajnostni razvoj sodeluje v projektu EKOPARTNER. Udeležili smo se tudi predavanj FiBL-ovih strokovnjakov na temo pridelave ekozelenjave.
Zadnji dan smo obiskali Zapore Wauwilermoos, kjer smo sodelovali na FiBL-ovem posvetu o varstvu rastlin v rastlinjaku in si ogledali veliko kmetijsko posestvo, ki se je v ekološko pridelavo preusmerilo že leta 1996. Res zanimivo – za radovedne je tule povezava: http://www.wauwilermoos.lu.ch/index/beschaeftigung/biohof.htm.

Januar 2012

Članek – poročilo o strokovni ekskurziji v Švici: Ekološko zelenjadarstvo v Švici

thumbnail of Ekozelenjava-ITR-Svica_slike

Ekološko zelenjadarstvo v Švici

13. 1. 2012

Publikacija “Varstvo podnebja na ekoloških kmetijah”

Pripravili smo publikacijo, ki informira o povezavi med podnebnimi spremembami in kmetijstvom ter prikazuje, kateri so nadaljnji ukrepi za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na ekoloških kmetijah.

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

Comments are closed