LiveSeed

Kratek opis projekta:

Namen projekta je raziskava stanja ekološkega semenarstva in žlahtnjenja rastlin za potrebe ekološkega kmetijstva, analiza deležnikov in potreb sektorja, ter izdelava priporočil za oblikovalce politik.

Trajanje projekta: 1. 6. 2017 do 31. 5. 2021.

Partnerji projekta: IFOAM EU (Belgija), FIBL (Švica) …

Spletna stran projekta: https://www.liveseed.eu/

Liveseed

Comments are closed