FertilCrop

Kratek opis projekta:

Mednarodni (EU) raziskovalni projekt FertilCrop – ukrepi za povečanje rodovitnosti tal v ekološkem kmetijstvu (Managing fertility building in organic cropping systems) je posvečen razvoju in uporabi indikatorjev rodovitnosti oziroma kakovosti tal v ekološki pridelavi, pri zmanjšani obdelavi tal.

Obravnava trajnostne načine pridelave rastlin s poudarkom na ukrepih z ugodnim vplivom na druge rastline, na strukturo tal in stratifikacijo talnega matriksa, na koristne talne (mikro)organizme, ter na kroženje ogljika in dušika. Poudarki FertilCrop sistemov kmetovanja so zmanjšana obdelava tal, uporaba dosevkov in sosevkov, prilagojeno kolobarjenje ter zatravljanje vinogradov in sadovnjakov.

Namenjen je ekološkim kmetovalcem in je potekal v tesnem sodelovanju s kmeti in njihovimi organizacijami s končnim ciljem razvoja orodij, ki jim bodo v pomoč pri ugotavljanju rodovitnosti tal ter pri iskanju ukrepov za njeno izboljšanje.

Spletni portal: http://www.fertilcrop.net/

Fertilcrop.net

Trajanje projekta: 1. 1. 2015-31. 12. 2017

Partnerji projekta: R-Ju (Poljska), FIBL (Švica),  SSSA (Italija), CIRAA (Italija), HMGU (Nemčija), ISARA-Lyon (Francija), AU (Danska), Inra (Francija), IUNG-PIB (Poljska), UL, BF (Slovenija), EULS (Estonija), SLU (Švedska), LRCAF (Litva), ITR (Slovenija), CIFA (Španija), WU (Nizozemska), BFO (Norveška), DISPAA (Italija), KCA (Danska), UB (Španija).

thumbnail of Weeds as soil bioindicators_Slovenian_ISD_Organic Eprints

Pleveli kot bioindikatorji: vzorčenje in uporaba podatkov

thumbnail of Decomposition study_Slovenian_ISD_Organic Eprints

Raziskava razgradnje s pomočjo čajnih vrečk

Comments are closed